Data rozpoczęcia
2008-11-20
Data zakończenia
2008-11-20

termin: 20.11.2008 miejsce: Warszawa


Konferencja poświęcona jest zmieniającej się sytuacji polskich odbiorców energii, obecnie i w perspektywie najbliższych lat, w tym przewidzianym w projekcie ustawy mechanizmom stymulowania wzrostu efektywności energetycznej.
Organizatorami konferencji są: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Premier Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki.
Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z aktualną sytuacją w dziedzinie efektywności energetycznej, jak również z doświadczeniami USA w tym zakresie.
W drugiej części konferencji przewidziana jest prezentacja przez przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energią z zakresu i rezultatów wdrażanych przedsięwzięć energooszczędnych.
Program konferencji na stronie: http://www.pjcee.pl/a_wydarzenia/_20081120_20081120_a/program_konferencji_20081120.pdf