Data rozpoczęcia
2008-11-25
Data zakończenia
2008-11-25

Konferencja w Sprawie Zmian Klimatu.

Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 - 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata. Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, gospodarzem Rząd RP, a koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP.

W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Program konferencji, obok sesji plenarnych oraz spotkań grup roboczych, obejmuje także szereg wydarzeń towarzyszących (prezentacje, seminaria, happeningi, wystawy) oraz poprzedzających spotkanie (imprezy, debaty etc.), których głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy związane z globalnymi zmianami klimatu.

Więcej na www.cop14.gov.pl