Znany jest już ramowy program spotkania z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU organizowanego 26 listopada br. w Warszawie przez Redakcję miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja. Program wkrótce uzupełniony zostanie o prezentacje firm.Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na siódme spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu:
Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce
NOWE TRENDY ROZWOJU

26 listopada 2008 r.
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Program - stan na dz. 11.11.2008 r.:
• Inicjatywy UE dotyczące zrównoważonego rozwoju, pod kątem systemów i wyrobów z zakresu HVAC
Sebastian WALL
Instytut Techniki Budowlanej, Zespół ds. Współpracy z Unią Europejską
• Innowacyjne rozwiązania techniczne w systemach wentylacji pożarowej
dr inż. Grzegorz KUBICKI
Politechnika Warszawska IŚ, Zakład Wentylacji i Klimatyzacji
• Błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych
dr inż. Leszek TARGOWSKI
Politechnika Warszawska IŚ, Zakład Wentylacji i Klimatyzacji
• Free Cooling w zagadnieniach chłodniczych – zasadność i efektywność rozwiązań
dr inż. Kazimierz WOJTAS
Politechnika Krakowska IICIOP, Zakład Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa
• Bezpieczeństwo instalacji freonowych
dr inż. Jacek MISIŃSKI
Politechnika Wrocławska IŚ, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
• Zawiesina lodowa - nowa technologia chłodzenia, perspektywy rozwoju
dr hab. inż. Beata NIEZGODA-ŻELASKO
Politechnika Krakowska IAPiE, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
• Metody poprawy efektywności energetycznej układów sprężarkowych pracujących z naturalnymi czynnikami roboczymi
dr hab. inż. D. Butrymowicz, dr inż. M. Trela, dr inż. J. Karwacki, dr inż. R. Matysko, dr inż. K. Śmierciew, dr inż. A. Dudar
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Termomechaniki Płynów
• Pomiar i kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych i wentylowanych
dr inż. Marcin Lackowski, dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, dr inż. Jarosław Karwacki, dr inż. Kamil Śmierciew
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Termomechaniki Płynów
Powyższy program zostanie uzupełniony o kolejne tematy oraz prezentacje firmowe.
Szczegółowy, godzinowy program zostanie udostępniony na tydzień przed konferencją.
Zgłoszenie udziału: formularz zgłoszenia
Informacje: informacje, tematyka
Kontakt:
Dział Marketingu i Reklamy - tel.: (022) 678 35 60, 678 66 09, fax: (022) 678 54 21, tel./fax: (022) 678 84 94
Redakcja CHiK - tel.: (022) 678 66 09 e-mail: chlodnictwo@chlodnictwoiklimatyzacja.pl