We wrześniu (15-17.09.2004) w Pradze odbyła się 25. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja AIVC - Ventilation and Retrofitting.AIVC - Air Infiltration and Ventilation Center to organizacja, która za cel obrała sobie m.in. prowadzenie międzynarodowego forum techniczno-informacyjnego związanego z wentylacją i infiltracją powietrza w budownictwie z naciskien na efektywne użycie energii, komfort termiczny oraz dobrą jakość powietrza wewnętrznego.
Organizowana co rok konferencja ma na celu przedstawienie najnowszego dorobku naukowego i praktycznego oraz wymianę poglądów na tematy związane z wentylacją w budownictwie.
Uczestnikami Konferencji są reprezentanci wyższych uczelni, instytutów badawczych, instytucji oraz przemysłu HVAC.
Tegoroczna konferencja poświęcona była w szczególności zagadnieniom modernizacji systemów wentylacyjnych w istniejących budynkach.
Prezentowane referaty uwzględniały zagadnienia jakości powietrza w powiązaniu z rozwiązaniami technologicznymi. Rozważano problem w ujęciu budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, budynków szkolnych, sakralnych i in. Przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie wentylacji. Analizowano obowiązujące wymagania i przepisy dotyczące wentylacji, obowiązujące w różnych krajach, w tym w Czechach, Grecji, Włoszech, Francji i na Litwie. Dużo czasu poświęcono też na referaty i dyskusje w zakresie wentylacji hybrydowej.
Na Konferencji nie zabrakło też polskich akcentów. Referat na temat wpływu różnych systenmów wentylacyjnych na jakość powietrza i zużycie energii w budynkach szkolnych zaprezentowała p. Jolanta Ferdyn-Grygierek z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Impact of ventilation systems on indoor air quality and annual energy consumption in school buildings). P. Rafałem Finster (aereco) wraz z p. Tomaszem Trusewiczem (SPW) w sesji 5. drugiego dnia obrad przedstawili referat nt. perspektyw wprowadzania wentylacji hybrydowej na polski rynek (Prospects for hybrid ventilation in Poland).
26. Konferencja AIVC odbędzie się w Brukseli 21-23.09.2005 r. >>>więcej