Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Dolnośląski Odddział Polskiego Zrzeszenia Techników Sanitarnych po raz jedenasty organizują Międzynarodową Konferencję "Air Conditioning, Air Protection & District Heating".

Wygłaszane podczas Konferencji "Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2005" referaty podzielono na bloki tematyczne:


Klimatyzacja, ogrzewnictwo i ciepłownictwo – nowoczesne
systemy kształtowania mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i
przemysłowych;
Ochrona atmosfery – nowe technologie, monitoring i
identyfikacja zagrożeń;
Energia słoneczna, geotermalna i pozyskiwana ze źródeł
odpadowych;
Nowe rozwiązania oraz wyniki badań urządzeń
i systemów w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji,
klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i balneotechnice.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2005 r. w komfortowym hotelu "Granit" w Karkonoszach (Szklarska Poręba Średnia).
Koszty uczestnictwa i świadczenia oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.kkic.pwr.wroc.pl