W książce autorstwa prof. Bogdana Mizielińskiego i prof. Jerzego Wolanina czytelnik może znaleźć m.in. wiele, praktycznych informacji teoretycznych, dotyczących podstaw opisywania dynamiki rozwoju pożaru, warunków ewakuacji ludzi oraz mechaniki przepływu dymu w obiekcie.
Książka Kondygnacyjny system oddymiania budynków powstała w oparciu o wyniki prac badawczych zrealizowanych w Politechnice Warszawskiej przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
W omawianej publikacji czytelnik może znaleźć m.in. wiele, praktycznych informacji teoretycznych, dotyczących podstaw opisywania dynamiki rozwoju pożaru, warunków ewakuacji ludzi oraz mechaniki przepływu dymu w obiekcie. Zasadniczą część książki stanowi kompleksowy opis nowatorskiego w skali światowej, systemu oddymiania kondygnacyjnego. W części tej przedstawione i omówione zostały wyniki badań prezentowanego systemu, przeprowadzone w obiekcie rzeczywistym oraz wykonane przy użyciu techniki numerycznej mechaniki płynów. Opis ten uzupełniają porady praktyczne dotyczące zasad doboru elementów instalacji oddymiania kondygnacyjnego oraz możliwości dostosowania systemów klimatyzacji i wentylacji ogólnej do działania w warunkach pożarowych.
Książka wydana nakładem Oficyny Wydawniczej PW 2006 stanowić może cenną pozycję w bibliotece fachowej osób związanych zawodowo z zagadnieniami wentylacji i ochrony przeciwpożarowej budynków.
Spis treści:
1. WSTĘP
2 ANALIZA WYBRANYCH MODELI POŻARÓW
2.1. Parametry pożarów
2.2. Zasady tworzenia teoretycznych modeli pożarów
3. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKÓW PRZY ZAGROŻENIU POŻAROWYM - SZCZEGÓLNIE TRUJĄCYM DYMEM
4. PRZEPŁYW POWIETRZA W BUDYNKACH BIUROWYCH
4.1. Wstęp
4.2. Przepływ powietrza przez korytarze
4.3. Powietrze kompensacyjne
5. PRZEWIDYWANY SCENARIUSZ POŻARU DLA BADANEJ CZĘŚCI OBIEKTU
5.1. Charakterystyka użytkowników
5.2. Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE
5.3. Kryteria akceptowalne
5.4. Scenariusz powstania i rozwoju pożaru
5.5. Wyniki obliczeń analitycznych
5.6. Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji DCBE
5.7. Podsumowanie
6. BADANIA SKUTECZNOŚCI ODDYMIANIA W KORYTARZU TESTOWYM
6.1. Cel i zakres badań
6.2. Opis korytarza testowego
6.3. Opis instalacji oddymiającej
6.4. Opis stanowiska pomiarowego
6.5. Metodyka prowadzenia pomiarów
6.6. Opis aparatury pomiarowej
6.7. Wyniki pomiarów
7. ZASADY DOBORU WENTYLATORÓW ODDYMIAJĄCYCH
7.1. Współpraca wentylatora oddymiającego z siecią przewodów
8. WYRZUTNIE DYMU (DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU)
8.1. Opis zagadnienia
8.2. Opis stanowiska badawczego
8.3. Opis badań
8.4. Wyniki badań
8.5. Wnioski
9. MODELOWANIE KONDYGNACYJNEGO ODDYMIANIA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH PRZY UŻYCIU TECHNIK NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW
9.1. Zakres opracowanego rozdziału
9.2. Cel modelowania
9.3. Wytyczne do pracy
9.4. Badania wstępne
9.5. Badania zaawansowane - wprowadzenie
9.6. Studium modeli wykorzystywanych w symulacji
9.7. Dane i wytyczne do modelowania rozwoju pożaru za pomocą program FDS
9.8. Symulacje podstawowych wariantów pożaru
9.9. Symulacje zweryfikowanych pomiarami wariantów pożaru
9.10. Modelowanie dynamiki źródła pożaru
9.11. Modelowanie systemu kondygnacyjnego oddymiania budynku przy uwzględnieniu pożaru w pomieszczeniach biurowych
9.12. Podsumowanie
10. FUNKCJONOWANIE „KONDYGNACYJNEGO” SYSTEMU ODDYMIANIA
10.1. Układ klimatyzacji w pojedynczym piętrze
10.2. Kondygnacyjny system oddymiania
10.3. Wyrzutnie dymu
11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZYSTOSOWANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI LUB WENTYLACJI OGÓLNEJ DO DZIAŁANIA W WARUNKACH POŻAROWYCH PRZY PRACY DLA JEDNEJ KONDYGNACJI
11.1. Przewody wentylacyjne
11.2. Izolacja przewodów stalowych
11.3. Przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych
11.4. Wymagania odnośnie instalacji przewodów wentylacyjnych oraz elementów wywiewno-nawiewnych
11.5. Klapy dymowe i pożarowe
11.6. Wentylatory pożarowe
11.7. Wyrzut dymu na zewnątrz budynku
11.8. Metody usuwania zadymionego powietrza z przestrzeni technicznej
11.9. Przykłady kondygnacyjnego systemu oddymiania
11.10. Podsumowanie
12. WNIOSKI
LITERATURA
SKOROWIDZ
Autorzy: prof. Bogdan Mizieliński, prof. Jerzy Wolanin
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2006, wydanie I
Stron: s. 182
Oprawa: miękka
ISBN: 83-7207-600-6
Cena: 16,00 zł
ZAMÓWIENIE