termin: 08-09.09.2003 r. miejsce: PoznańOrganizatorzy


Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
SIMP Oddział w Poznaniu

wraz z


Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp.z o.o.

serdecznie zapraszają na

Konferencję Naukowo-Techniczną
XXXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa n/t:

"Kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne
urządzeń oraz systemów
chłodniczych i klimatyzacyjnych"

Przewidywana tematyka referatów:
- kierunki badań doświadczalnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- technologie zamrażania i chłodzenia produktów,
- energooszczędne rozwiązania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- problemy eksploatacyjne urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- najnowsze rozwiązania elementów sterujących i kontrolno-zabezpieczających w instalacjach chłodniczych,
- systemy sterowania oraz monitoringu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- zastosowania układów absorpcyjnych i termoelektrycznych w chłodnictwie i klimatyzacji,
- zagadnienia normalizacji i certyfikacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w odniesieniu do aktualnych przepisów międzynarodowych.
Wszystkich Państwa, którzy zechcą przygotować i wygłosić referat na konferencji prosimy o zgłaszanie propozycji do dnia 30 maja 2003 r. na adresy:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (061) 850 75 05, 850 75 65, 850 75 14 fax (061) 851 97 97
z dopiskiem „Dni Chłodnictwa”
lub e-mail: Grzegorz.Krzyzaniak@systherm.pl
W zgłoszeniu należy podać:
1. Imię i nazwisko autora z tytułem zawodowym lub naukowym
2. Miejsce zatrudnienia (nazwa instytucji, stanowisko)
3. Adres dla korespondencji z numerem telefonu i faxu; adres e-mailowy
4. Tytuł i krótkie streszczenie referatu
Potwierdzenie przyjęcia referatu wraz z Wytycznymi dla Autorów prześlemy na początku czerwca br. Za przygotowanie referatu Autorom przysługiwać będzie honorarium w wysokości 600 zł za arkusz wydawniczy.
Pełny tekst referatu prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2003 r. - z uwagi na konieczność przygotowania do druku materiałów konferencyjnych.
Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:
mgr Monika Biskup, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, mgr Stanisław Ozdowski
tel. (061) 850 75 05, 850 75 14, 850 75 65

Przewodniczący
Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Oddział SIMP w Poznaniu
dr inż. Bolesław Gaziński