KOMPUTEROWA TECHNIKA POMIAROWA. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW
Tytuł: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW

Autor: Dariusz Świsulski
Wydawca: Agenda Wydawnicza PAK
Rok wydania: Warszawa 2005
Cena: ok. 33,00 zł
Zamówienia: Redakcja Wentylacja.com.pl nie prowadzi sprzedaży

"Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW"
autorstwa Pana dr inż. Dariusza Świsulskiego wprowadza czytelnika w świat graficznego środowiska programowania LabVIEW firmy National Instruments. W książce są omawiane podstawowe kwestie związane z przyrządami wirtualnymi, jednak główną jej część stanowi wprowadzenie do programowania w LabVIEW i omówienie związanych z tym zagadnień.

Spis treści:
Przedmowa
1. Pojęcie wirtualnego przyrządu pomiarowego
1.1. Wprowadzenie
1.2. Klasyfikacja przyrządów wirtualnych
2. Przykłady przyrządów wirtualnych
2.1. Przyrządy wirtualne jako odpowiedniki przyrządów tradycyjnych
2.2. Przyrządy wirtualne do celów specjalnych
3. Metody programowania przyrządów wirtualnych
3.1. Przegląd metod programowania
3.2. Język SCPI
3.3. Sterowniki IVI
3.4. Measurement Studio i LabWindows/CVI
3.5. TestPoint
3.6. DASYLab
4. Wprowadzenie do programowania w środowisku LabVIEW
4.1. Panel, diagram, ikona
4.2. Narzędzia do przygotowania i edycji programu
4.3. Paleta Controls
4.4. Paleta Functions
4.5. Konfiguracja obiektów na panelu
4.6. Menu
4.7. Przygotowanie programu w LabVIEW
4.8. Pomoc przy tworzeniu i uruchamianiu programu
5. Elementy programowania strukturalnego
5.1. Struktura Sequence
5.2. Struktura Case
5.3. Struktura For Loop
5.4. Struktura While Loop
5.5. Struktura Formula Node
5.6. Struktura Event
5.7. Hierarchiczna budowa programu
6. Podstawowe funkcje w LabVIEW
6.1. Tablice
6.2. Łańcuchy znaków
6.3. Elementy typu klaster
6.4. Programowa zmiana właściwości obiektów przez Property Node
6.5. Zmienne lokalne i globalne
6.6. Data i czas
7. Prezentacja i archiwizacja wyników
7.1. Wykresy
7.2. Grafika
7.3. Operacje na plikach
7.4. Przygotowanie raportów
7.5. Odtwarzanie dźwięku
7.6. Aplikacje z wieloma panelami
7.7. Ustawienia wyglądu panelu
8. Funkcje zaawansowane
8.1. Sterowanie działaniem aplikacji
8.2. Zmiana menu
8.3. Funkcje dotyczące okna pomocy
8.4. Funkcje z grupy Advanced
8.5. Synchronizacja działania programu
9. Komunikacja z innymi urządzeniami i programami
9.1. Obsługa interfejsu szeregowego
9.2. Obsługa przyrządów przez interfejs GPIB
9.3. Obsługa modułów akwizycji
9.4. Funkcje kondycjonowania sygnałów pomiarowych
9.5. Komunikacja przez sieć komputerową
9.6. Przekazywanie danych do innych aplikacji
10. Tworzenie pliku wykonywalnego
11. Przykładowe funkcje analizy sygnałów
12. Express VI
13. Programowanie obiektowe w LabVIEW
14. Podsumowanie
Załącznik 1. Reprezentacje liczb
Załącznik 2. Skróty klawiszowe w LabVIEW
Literatura
Indeks

Źródło: ''