Data rozpoczęcia
2006-03-28
Data zakończenia
2006-03-28

I Krajowe Forum Sprężarek Powietrznych Politechnika Łódzka

25 - 27 października 2006
Forum będzie stanowić cykliczną platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce prezentacji najnowszych konstrukcji, dając w efekcie aktualny obraz rynku tych urządzeń. Tematyka ta ma szczególne znaczenie w aspekcie rozwoju technologii wykorzystania energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych oraz zachodzących dynamicznych zmian związanych z dokonywaną restrukturyzacją przemysłu. Forum podejmuje również dyskusję nad doskonaleniem układów pracy oraz modernizacjami pracujących sprężarek i instalacji powietrznych, których celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i charakterystyk pracy spełniających wymogi oraz potrzeby użytkowników. Problematyka forum Celem forum jest wymiana doświadczeń w zakresie: - projektowania i eksploatacji sprężarek,
- projektowania i eksploatacji układów transportu powietrza,
- systemów automatyzacji i sterowania,
- urządzeń pomiarowych związanych z pracą sprężarek i układów transportu,
- nowych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych,
- energooszczędnych technik wytwarzania sprężonego powietrza w technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Adres komitetu organizacyjnego: I Krajowe Forum Sprężarek Powietrznych Kompresor2006 Politechnika Łódzka Instytut Maszyn Przepływowych 93-005 Łódź ul. Wólczańska 219/223 tel./fax. (42) 631 23 81, tel. (42) 631 23 70 bmajak@p.lodz.pl