Kompendium wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i dziedzin pokrewnych. Ukazujące się cyklicznie wydawnictwo jest stale poszerzane o pojawiające się nowe rozwiązanie techniczne.

Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo
W tegorocznym wydaniu ujęto dodatkowo zagadnienia zaopatrzenia w ciepłą wodę i chłodnictwo. Szeroko potraktowana została tematyka energooszczędności w kontekście ochrony środowiska.

W książce pojawiły się nowe rozdziały: Facility Management czy Podstawy fizyki budowli, gdzie oprócz technik obliczania i projektowania przedstawiono przykłady rozwiązań systemowych dla różnorodnych budynków oraz sposoby określania kosztów eksploatacyjnych.

H. Recknagel, E. Sprenger, E. R. Schramek
Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo.
Wydawnictwo Omni Scala - Wrocław 2008
Cena: 295 zł

Więcej na www.recknagel.pl