W dniu 01.06.2009 o godz.11. w ruchu „Sośnica” kopalni „Sośnica-Makoszowy”, oddany został do użytku agregat kogeneracyjny napędzany metanem. Podobne urządzenie rozpocznie działanie w kopalni „Szczygłowice”.


Podziemne ujmowanie metanu i wykorzystywanie go jako własnego źródła energii nie tylko wpłynie na oszczędności kopalń, ale także zmniejszy emisję tego cieplarnianego gazu do atmosfery i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy pod ziemią.
Każdy z agregatów w ciągu roku będzie mógł wyprodukować 15600 MWh energii elektrycznej. Już w maju energia elektryczna i cieplna produkowana na bazie metanu wykorzystana została w wewnętrznych sieciach elektroenergetycznych kopalń.
Agregaty kogeneracyjne posiadają moc elektryczną 1,95 MW i moc cieplną 1,94 MW. Każdy napędzany jest dwudziestocylindrowym silnikiem spalinowym, dla którego źródłem energii jest metan ujmowany przez powierzchniową stację odmetanowania. Zabudowa agregatów i instalacji towarzyszących trwała 10 miesięcy. Zadanie to przeprowadzone zostało przez konsorcjum, w którego skład weszły: ZEG SA, „Gorprojekt” Gliwice, czeski „Tedom” oraz OPA ROW z Rybnika.
Energia elektryczna wytworzona z metanu pokrywa około 10 proc. zapotrzebowania kopalni w dni robocze i około 30 proc. w dni wolne od pracy. Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę agregatu kogenercyjnego nastąpi po 28 miesiącach. W niedalekiej przyszłości obie kopalnie zamierzają wykorzystać metan do zasilania klimatyzacji centralnej.
Źródło: www.nettg.pl/wentnet.pl