Komory stacjonarne typu „AGEP” powstały na bazie doświadczeń we współpracy z polskimi i holenderskimi producentami pieczarek. Opracowano standardowe urządzenia dla wielkości upraw 120, 200, 400, 600, 1100 m².Producentem komór jest PROMONT Sp. z o.o. ze Świebodzic. Firma produkuje prawie wszystkie elementy wchodzące w skład agregatu, co pozwala na projektowanie i realizację indywidulanych rozwiązań dla potrzeb, które występują w trakcie produkcji pieczarek i kompostu. Dowolne konfirguracje komór pozwalają na uwzględnienie możliwości montażowych.
Komory klimatyzacyjne AGEP wykonywane są:
• z blachy aluminiowej;
• z blachy nierdzewnej;
• z blachy stalowej ocynkowanej.
Do obróbki cieplnej i wilgotnościowej powietrza w komorach AGEP zastosowano wymienniki typu lamelowego z miedzi i aluminium. Komory wyposażono w zbiorniki skroplin odprowadzające wydzielająca się wodę z agregatu.
Agregaty wykonywane są jako podzespoły dzielone i skręcane tak, że istnieje możliwość bezproblemowego ich montażu i przyłączenia do instalacji powietrznej oraz grzewczo-chłodniczej.
Komora mieszania oraz komora między chłodnicą i nagrzewnicą posiadają klapy rewizyjne, które po zdjęciu umożliwiają czyszczenie wymienników ciepła.
Wentylatory montowane w komorze AGEP wykonane są ze stali czarnej cynkowanej ogniowo. Wirniki malowane są proszkowo, jako zabezpieczenie antykorozyjne. Wentylatory montowane są na amortyzatorach sprężynowych konstrukcji producenta.
Dane techniczne agregatów AGEP przedstawiono w tabeli:

Wydajności podano przy następujących parametrach:
- prędkość w świetle agregatu w = 2 ÷ 2,5 m/prędkość
- nagrzewnica 80/60°C (powietrze wejściowe t = 0°C, ∆T = 20 ÷ 25°C)
- chłodnica 6/12°C (powietrze wejściowe t = 26°C, φ = 90%, ∆i = 40 ÷ 45 kJ/kg)
* – na życzenie klienta możliwość montażu innych silników
Komory typu AGEP charakteryzują się wysokim poziomem technicznym, dużą wytrzymałością mechaniczną, a także łatwością obsługi i konserwacji.
Materiał i foto: PROMONT Sp.z o.o.