Po koniec roku 2003 firma Systherm Sp. z o.o. z Poznania oddała do użytkowania Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu komorę mroźniczą (-32oC) do przechowywania krwi i osocza.

Specjalistyczna komora (-32oC) jest monitorwana i posiada przedsionek, w którym utrzymywana jest temperatura -10oC.
Oba pomieszczenia posiadają drzwi mroźnicze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w zamki, umożliwiające wyjście z wnętrza komory w przypadku zamknięcia drzwi.
W komorze i przedsionku umieszczone są regały wykonane ze stali kwasoodpornej, posiadającej atest higieniczny. Mroźnię -32oC zasilają dwa niezależne układy freonowe, przedsionek zasila jeden układ. Utrzymanie zadanych, wymaganych parametrów w komorach realizowane jest dzięki systemowi sterowania i monitorowania NEWEL, który steruje:
• kontrolą i regulacją poziomu temperatury komór,
• temperaturą posadzki w komorze -30oC,
• automatycznym przełączaniem agregatów wiodący-wspomagający w komorze -30oC,
• naprzemiennym odtajaniem parowników -30oC,
• płynną regulacją ciśnienia skraplania,
• początkiem i końcem procesu odszraniania,
• przesyłaniem danych do jednostki centralnej,
ponadto
• zgłaszaniem alarmu o nieprawidłowej pracy urządzeń,
• alarmowaniem o wszelkich zmianach wartości parametrów rzeczywistych, różniących się od zadanych,
• monitorowaniem temperatury w maszynowni.
System sterowania wyposażony jest w jednostkę centralną T-48, która monitoruje pracę urządzeń, poprzez sterowniki Fx-50 w komorach, a dane zapisuje w pamięci własnej i wysyła do centrali serwisowej. Jednostka centralna T-48 posiada pamięć własną, w której zapisuje i przechowuje dane z całej instalacji.
Poszczególne sterowniki Fx-10, Fx-50, Fx-51 połączone są pomiędzy sobą magistralą komunikacyjną, która umożliwia wzajemne komunikowanie się sterowników oraz przesyłanie danych. Do sterowników podłączone są bezpośrednio urządzenia wykonawcze komór (wentylatory, zawory elektromagnetyczne, grzałki urządzenia odszraniającego) oraz urządzenia wejściowe (czujniki temperatury).


Materiał i foto ze strony www: www.systherm.pl


Komentarze