Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe, w trakcie którego sprawdzi czy Jotul Polska - dystrybutor pieców i kominków - zawarła ze swoimi siedemdziesięcioma przedstawicielami handlowymi porozumienie ograniczające konkurencję.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie sygnałów otrzymywanych przez UOKiK od konsumentów. Wątpliwości Urzędu budzą zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności dotyczące ustalania cen na oferowane produkty.

Z materiałów którymi dysponuje UOKiK wynika, że w umowach zawieranych przez spółkę Jøtul – jednego z największych dystrybutorów pieców żeliwnych i kominków na rynku polskim – z jej siedemdziesięcioma przedstawicielami handlowymi znalazły się postanowienia, które mogą przyczyniać się do ograniczenia konkurencji na rynku. Wszczęte postępowanie antymonopolowe wykaże, czy przedsiębiorcy zobowiązując się do stosowania jednolitej polityki cenowej naruszyli prawo antymonopolowe.

Wspólne ustalanie cen jest jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego. Za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą dotkliwe sankcje finansowe – sięgające 10 proc. przychodu. Na uniknięcie kary bądź jej obniżenie może liczyć przedsiębiorca, który zgłasza się do UOKiK dostarczając dowodów na istnienie kartelu – umożliwia to program łagodzenia kar (leniency).

Zgodnie z przepisami postępowanie antymonopolowe powinno być zakończone nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Źródło: www.uokik.gov.pl