kwartalnik

KOMINIARZ POLSKI
"Kominiarz Polski" - pismo Korporacji Kominiarzy Polskich.

W przykładowym numerze 4/2003 (październik-grudzień):
- GOTOWI DO WEJŚCIA W EUROPEJSKĄ
PRZESTRZEŃ BADAWCZĄ
- KOMUNIKAT do mistrzów kominiarskich
- Walne Zebranie Oddziału Dolnośląskiego KKP
- Modernizacja systemu ogrzewania
w starym budownictwie
- Spotkanie kominiarzy w Danii
- Systemy powietrzno-spalinowe do urządzeń
grzewczych z zamkniętą komorą spalania
- Praktyka w Saksonii
- Pomiary ilości i natężenia przepływu
powietrza miernikami KIMO
- Spotkanie Jubileuszowe
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- nowe przepisy wykonawcze
- XXI Wiek - nowe wyzwania dla kominiarzy
- Woda, guzik i kominiarskie szczęście
- GROŹNE KOMINY
- Kotły z zamkniętą komorą spalania (2)
- Usługi kominiarskie - VAT 7 %