Zapraszamy do udziału w konferencji i wystawie „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa”.

Komin 2011 - Warszawa 19 kwietnia
Komin 2011Konferencja i wystawa „Komin 2011”, która podsumuje sezon grzewczy 2010/2011, adresowana jest do zarządców, spółdzielców i administratorów budynków mieszkalnych z obszaru województwa mazowieckiego i całej Polski. Na program wydarzenia złożą się prelekcje i instruktaże obejmujące najważniejsze zagadnienia związane z instalacją, użytkowaniem i konserwacją instalacji spalinowych, wentylacyjnych i grzewczych – wskażemy zarówno obowiązujące w tym zakresie akty prawne, jak i wzorcowe praktyki oraz rozwiązania techniczne. Równolegle do obrad trwała będzie wystawa prezentująca ofertę producentów kominów, systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także działalność niekomercyjnych doradców i organizacji branżowych.

Patronat honorowy nad konferencją i wystawą „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa” sprawują Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami organizacyjnymi wydarzenia są: Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, European Chimney Association oraz Międzynarodowe Forum Indywidualnego Ogrzewnictwa. Konferencje wspierają również kluczowe media branżowe. Ponadto konferencja i wystawa „Komin 2011” wpisana została do programu kształcenia Ministerstwa Infrastruktury dla zarządców.

Konferencja i wystawa „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa” będzie miała miejsce we wtorek 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie (Hotel Gromada Lotnisko, godz. 9.30-15.30.). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – prosimy jedynie o jego wcześniejsze potwierdzenie, przesyłając na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu oraz numer telefonu kontaktowego.

Wszelkie dodatkowe informacje zyskają Państwo na stronie internetowej organizatora pod adresem www.kominypolskie.com.pl oraz pod numerami telefonów: 32 328 54 01, 501 531 948.

Wentylacja.com.pl sprawuje patronat medialny nad konferencją.
Zapraszamy do udziału!

Pobierz: [attach=attach1]program konferencji i wystawy „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa”[/attach]

Komin 2011Źródło: Stowarzyszenie Kominy Polskie