Data rozpoczęcia
2011-04-19
Data zakończenia
2011-04-19
Miejsce
Warszawa

19 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja i wystawa branżowa
"Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa"


Komin 2011
Konferencja i wystawa „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa”, która podsumuje sezon grzewczy 2010/2011, adresowana jest do zarządców, spółdzielców i administratorów budynków mieszkalnych z obszaru województwa mazowieckiego i całej Polski. Wydarzenie rozwija formułę konferencji „Komin” oraz „Budownictwo mieszkaniowe” realizowanych przez Stowarzyszenie „Kominy Polskie” od roku 2007.

Na program konferencji złożą się prelekcje i instruktaże obejmujące najważniejsze zagadnienia związane z instalacją, użytkowaniem i konserwacją instalacji spalinowych, wentylacyjnych i grzewczych – wskażemy zarówno obowiązujące w tym zakresie akty prawne, jak i wzorcowe praktyki oraz rozwiązania techniczne. Równolegle do obrad trwała będzie wystawa prezentująca ofertę producentów kominów, systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także działalność organizacji branżowych.


Patronat honorowy nad konferencją i wystawą „Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa” sprawują Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami organizacyjnymi wydarzenia są: Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, European Chimney Association oraz Międzynarodowe Forum Indywidualnego Ogrzewnictwa.

„Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna i ochrona przeciwpożarowa” odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie (Hotel Gromada Lotnisko, godz. 9.30-15.30.). Szczegółowy program konferencji i listę wystawców przedstawimy już wkrótce.

Już dziś natomiast mogą Państwo potwierdzić swój udział w wydarzeniu, przesyłając na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl, zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu oraz telefon kontaktowy.

Udział w obradach i wystawie jest bezpłatny.


Źródło: Stowarzyszenie Kominy Polskie