11 maja 2009 r. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja branżowa "KOMIN 2009. Ciepło jest ulotne... Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych".

Konferencja "Komin 2009"
skierowana jest do uczestników procesu budowlanego. Koncentrując się na kwestii ich odpowiedzialności, podejmiemy debatę nad stanem prawnej ochrony użytkowników kominów. Podczas konferencji podsumujemy sezon grzewczy 2008/2009 oraz przypomnimy podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy i akty prawne.
Konferencja "Komin 2009. Ciepło jest ulotne… Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych" będzie miała miejsce w poniedziałek 11 maja 2009 r. w Warszawie (Centrum Finansowe Puławska, godz. 9.30-15.30.). Obrady zakończy konferencja prasowa, której głównym punktem będzie przedstawienie „Czarnego Raportu” na temat zaczadzeń w sezonie grzewczym 2008/2009.

W programie wystąpień:

- Ciepło jest ulotne… Kampania informacyjna Stowarzyszenia „Kominy Polskie” przeciw zaczadzeniom.
- Bezpieczeństwo kominowe w świetle obowiązujących przepisów dedykowanych budynkom użytkowanym i oddawanym do użytku.
- Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa. Przepisy obowiązujące i projektowane.
- Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. Aspekty prawne a rzeczywistość.
- Przepisy warunkujące bezpieczny dobór i użytkowanie instalacji kominowych.
- Kominy a bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków w świetle obowiązujących przepisów związanych o ochroną przeciwpożarową budynków.
- Wewnętrzne przepisy dotyczące podłączenia urządzeń gazowych ich powiązanie z odbiorem kominów.
- Bezpieczna i skuteczna wentylacja pomieszczeń. Przegląd rozwiązań wzorcowych oraz podstawowych błędów instalacyjnych i eksploatacyjnych.

W programie paneli dyskusyjnych:

- Czy obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochronę użytkownikom instalacji kominowych? Jak egzekwować ich realizację i zapobiegać zaczadzeniom?
- Kierunki rozwoju instalacji kominowych. Rozwiązania innowacyjne oraz zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników.
Szczegółowy program konferencji - wkrótce na www.kominypolskie.com.pl