W najbliższy poniedziałek 11 maja w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja branżowa "KOMIN 2009. Ciepło jest ulotne... Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie "Kominy Polskie". Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Konferencja „Komin 2009” skierowana jest do uczestników procesu budowlanego. Koncentrując się na kwestii ich odpowiedzialności, podejmiemy debatę nad stanem prawnej ochrony użytkowników kominów. Podczas konferencji podsumujemy sezon grzewczy 2008/2009 oraz przypomnimy podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy i akty prawne.
Konferencja „Komin 2009. Ciepło jest ulotne… Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych” będzie miała miejsce w poniedziałek 11 maja 2009 r. w Warszawie (Centrum Finansowe Puławska, godz. 9.30-15.30.). Obrady zakończy konferencja prasowa, której głównym punktem będzie przedstawienie „Czarnego Raportu” na temat zaczadzeń w sezonie grzewczym 2008/2009.
Program konferencji
8.45 – 9.30
Rejestracja gości. Projekcja relacji filmowej z konferencji "Komin 2007. Priorytet: bezpieczeństwo".

9.30
Otwarcie konferencji. Przywitanie gości. Prezentacja celów konferencji i jej programu (Piotr Cembala, Paweł Sikora, Stowarzyszenie "Kominy Polskie").
• Ciepło jest ulotne… Kampania informacyjna Stowarzyszenia „Kominy Polskie” przeciw zaczadzeniom (Paweł Sikora, Stowarzyszenie "Kominy Polskie").

9.40 – 11.00 Pierwsza sesja wykładowa
Bezpieczeństwo kominowe w świetle obowiązujących przepisów dedykowanych budynkom użytkowanym i oddawanym do użytku.

• Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa. Przepisy obowiązujące i projektowane (projekt).
• Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. Aspekty prawne a rzeczywistość (Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich).
• Rola organów nadzoru budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych (Dariusz Ratajczak, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
• Kominy a bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków w świetle obowiązujących przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową budynków (Piotr Wojtaszewski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej).
• Dyskusja panelowa: Czy obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochronę użytkownikom instalacji kominowych? Jak egzekwować ich realizację i zapobiegać zaczadzeniom?

11.00 – 11.20
Przerwa

11.20 – 12.50 Druga sesja wykładowa
Bezpieczeństwo kominowe – zagadnienia praktyczne.

• Wpływ oceny technicznej przewodów kominowych na bezpieczeństwo użytkowników (Grzegorz Kotulek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej).
• Wewnętrzne przepisy dostawców gazu dotyczące podłączenia urządzeń gazowych i ich powiązanie z odbiorem kominów (projekt).
• Bezpieczna i skuteczna wentylacja pomieszczeń. Przegląd rozwiązań wzorcowych oraz podstawowych błędów instalacyjnych i eksploatacyjnych (Tomasz Trusewicz, Stowarzyszenie Polska Wentylacja).

12.50 – 13.15
Przerwa

13.15 – 14.15
Dyskusja panelowa
• Kierunki rozwoju instalacji kominowych. Rozwiązania innowacyjne oraz zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników.

14.15
Zakończenie konferencji

14.30-15.15. Konferencja prasowa. Prezentacja "Czarnego Raportu" na temat zaczadzeń będących skutkiem nieprawidłowego użytkowania instalacji spalinowych w sezonie 2008/09.


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, firmę) przyjmowane są pod adresem: konferencja@kominypolskie.com.pl
Inne szczegóły na www.kominypolskie.com.pl