Nowy katalog central wentylacyjnych KOMFOVENT o wydajności od 50 m3/h do od 100 000 m3/h.

Zgodność z Ekoprojektem

 • Centrale wentylacyjne Komfovent zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Ekoprojekt (Rozporządzenie Komisji UE nr. 1253/2014 i 1254/2014).
 • Opis najważniejszych zmian i wytycznych w przepisach.
 • Nowe wersje programu doboru VERSO oraz DOMEKT spełniające wytyczne Ekoprojektu.

 

 

 

Nowa klasyfikacja

 • Podział dopasowany do kryteriów wynikających z Ekoprojektu.
 • DOMEKT - centrale do małych i średnich budynków mieszkalnych.
 • VERSO (Standard) - centrale do średnich i dużych obiektów, wersje standardowe.
 • VERSO (Professional) - centrale do średnich i dużych obiektów, wersje dobierane indywidualnie.
 • KLASIK – centrale dobierane wyłącznie pod konkretne rozwiązania projektowe.

 

Najważniejsze zmiany w typoszeregu

 • Centrale KOMPAKT o wydajności do 1 000 m3/h zostały zakwalifikowane jako SWM (mieszkalne) i zmieniły nazwę na DOMEKT.
 • Centrale KOMPAKT o wydajności powyżej 1 000 m3/h zostały zakwalifikowane jako SWNM (niemieszkalne) i zmieniły nazwę na VERSO.
 • Ze sprzedaży wycofano urządzenia niespełniające wymagań Dyrektywy Ekoprojekt.

 

Nowości

 • Nowe centrale z wymiennikami przeciwprądowymi.
 • Szereg nowych jednostek podwieszanych.
 • Najnowsze, dotykowe panele sterowania C3.1 i C4.1.
 • Przejrzysta forma prezentacji danych technicznych (karty produktowe). 

 

 

 

Pobierz nowy katalog central KOMFOVENT

 

Kontakt

Paweł Bocian
Kierownik Produktu Centrale Wentylacyjne
tel. +48 505 143 710
pawel.bocian@ventia.pl