Komfovent wprowadził do produkcji nową uniwersalną konstrukcję central serii Kompakt REGO 1600-2000 oraz rozszerzył typoszereg central Kompakt o centralę wentylacyjną REGO 2500 z silnikami typu EC.

Komfovent: nowa konstrukcja i nowa centrala REGO
Ventia prezentuje najnowszą, ulepszoną konstrukcję central Komfovent Kompakt typu REGO 1600 oraz REGO 2000, gwarantującą większe możliwości zastosowań.
REGO
Jedną z głównych zalet nowej konstrukcji REGO jest uniwersalność położenia króćców przyłączeniowych - w zależności od potrzeb projektu, kanały wentylacyjne mogą być podłączone do króćców poziomych (położenie horyzontalne) lub do króćców pionowych (położenie wertykalne).

Uniwersalność strony serwisowej - PRAWA lub LEWA. Klient zawsze może odwrócić urządzenie do wymaganej wersji i dopasować kierunki podłączenia kanałów na obiekcie. Jeden typ urządzenia - wiele możliwości podłączeń i konfiguracji!

W centralach wentylacyjnych REGO 1600 i REGO 2000 stosowane są wyłącznie energooszczędne silniki typu EC o wysokich sprawnościach.

Jednocześnie Komfovent wprowadził do oferty długo oczekiwaną centralę wentylacyjną REGO 2500 o optymalnym wydatku powietrza w zakresie 2000-3000 m³/h.

Można już składać zamówienia na nowe jednostki Komfovent: www.komfovent.com/pl


Źródło: Ventia Sp. z o.o.