Ważny od 01.03.2012 r.

KOMFOVENT - centrale wentylacyjne - cennik 2012
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym cennikiem central wentylacyjnych Komfovent przygotowanym na 2012 rok. Nowy cennik oprócz zmienionej szaty graficznej został rozszerzony o nowe wielkości central jak również o szereg dodatkowych akcesoriów. Ceny urządzeń Domekt oraz Kompakt uległy niewielkiej zmianie (ok. 2 %) w stosunku do poprzedniego cennika. Zmiany te wynikają przede wszystkim z zastosowania wyższego standardu komponentów urządzeń np. nowoczesnych i energooszczędnych silników typu EC (elektronicznie komutowanych) w standardzie typoszeregu Domekt. W typoszeregu Kompakt wszystkie jednostki dostępne są z silnikami typu EC oraz dodatkowo niektóre urządzenia można zamówić z silnikami typu AC (sterowanie napięciowe na transformatorze). Obniżce uległy wszystkie ceny akcesoriów do urządzeń Komfovent, nowa atrakcyjniejsza cena wiąże się również ze zmianą sytemu rabatowania tej grupy produktowej (szczegóły dostępne po kontakcie z Działem Handlowym VENTIA)

[attach=attach3]KOMFOVENT - centrale wentylacyjne - cennik 2012[/attach]
Spis treści:
Centrale nawiewne OTD
- Akcesoria dla central nawiewnych OTD
Centrale nawiewne OTK
Centrale wentylacyjne KLASIK
Centrale wentylacyjne VERSO
Centrale wentylacyjne DOMEKT
- Centrale wentylacyjne Domekt REGO
- Centrale wentylacyjne Domekt RECU
Akcesoria dla central wentylacyjnych Domekt
Centrale wentylacyjne KOMPAKT
- Centrale wentylacyjne Kompakt REGO
- Centrale wentylacyjne Kompakt RECU
Akcesoria do central wentylacyjnych KOMFOVENT
Centrale wentylacyjne VERSO
Centrale wentylacyjne KLASIK
Informacje dodatkowe

Nowe wielkości central Komfovent:
- REGO/RECU 7000HW-EC-C3- centrale z wymiennikami obrotowym lub krzyżowym na wydatek 7000m3/h, wyposażone w silniki typu EC oraz zaawansowaną i okablowaną automatyką typu C3
- RECU 700VE(W)CF-EC-C3– centrale z wysokowydajnym wymiennikiem przeciwprądowym(sprawność odzysku do 92%)w wykonaniu pionowym , wydatek 700 m3/h wyposażone w silniki typu EC oraz zaawansowaną i okablowaną automatyką typu C3
- OTK 4000PW-EC-C3– centrala nawiewna podwieszana na wydatek 4000m3/h wyposażone w silniki typu EC oraz zaawansowaną i okablowaną automatyką typu C3Źródło: Ventia Sp. z o.o.