KOMFOVENT - CD
Program doboru central wentylacyjnych KOMFOVENT VERSO typu:
- VERSO - P - centrale z wymiennikiem krzyżowym
- VERSO - R - centrale z wymiennikiem obrotowym
- VERSO - S - centrale nawiewne

Wydawca: Centrum Klima S.A. www.centrumklima.pl
>>zamówienie CD
Źródło: Centrum Klima S.A.