W wielu sklepach i budynkach użyteczności publicznej drzwi są stale otwarte. Wpływające zimne powietrze zewnętrzne może wtedy powodować powstawanie przeciągów oraz związanych z tym problemów. Klimat wewnętrzny nie będzie jednak zakłócany, kiedy nad otwartymi drzwiami zastosujemy komfortową kurtynę powietrzną. Optymalnie dobrany strumień powietrza zabezpiecza wnętrze przed utratą ciepła, ogrzewając jednocześnie napływające powietrze zewnętrzne. Nowa, komfortowa kurtyna powietrzna firmy Biddle łączy w sobie dwie technologie: rectifiera oraz technologię CA.


Kurtyny komfortowe z technologią CA
Wpływające zimne powietrze zewnętrzne może wtedy powodować powstawanie
przeciągów oraz związanych z tym problemów. Klimat wewnętrzny nie będzie
jednak zakłócany, kiedy nad otwartymi drzwiami zastosujemy komfortową
kurtynę powietrzną. Optymalnie dobrany strumień powietrza zabezpiecza
wnętrze przed utratą ciepła, ogrzewając jednocześnie napływające powietrze
zewnętrzne. Nowa, komfortowa kurtyna powietrzna firmy Biddle łączy w sobie
dwie technologie: rectifiera oraz technologię CA.
Rectifier oraz technologia CA
We współpracy z Instytutem TNO oraz Uniwersytetem w Groningen w Holandii
firma Biddle stworzyła technologię rectifiera - opatentowanego systemu wypływu
powietrza. Powietrze z wentylatorów wpływa do komory rozprężnej, gdzie ciśnienie
wyrównuje się na całej długości urządzenia. Unikalny system kratek nawiewnych
wygładza turbulencje i wytwarza równomierny, skoncentrowany - laminarny strumień
powietrza. Zastosowanie rectifiera skutecznie zmniejsza ilość powietrza niezbędną
do ochrony wejścia, powodując znaczne obniżenie strat energii. Jednocześnie,
wraz ze wzrostem wydatku nawiewanego powietrza specjalny system przepustnic
CA zwiększa szerokość wypływu powietrza z kurtyny. Dzięki temu prędkość
nawiewanego powietrza pozostaje niezmienna, optymalna dla użytkownika i
skuteczności działania kurtyny.


Rectifier firmy Biddle


Niski bieg wentylatora,
mała prędkość powietrza,
przepustnica otwarta do połowy


Najwyższy bieg wentylatora,
przepustnica otwarta,
prędkość powietrza pozostaje
wciąż mała
Korzyści wynikające z zastosowania kurtyny z technologią CA:
• Lepsza penetracja strumienia powietrza w dół

Szeroki strumień powietrza jest nawiewany z bardzo niewielkimi turbulencjami
(dzięki zastosowaniu rectifiera z kurtyny wypływa strumień laminarny),
dlatego też, do ochrony całej powierzchni drzwi jest potrzebna stosunkowo
niewielka ilość powietrza.
• Komfortowa prędkość powietrza wypływającego z kurtyny

Doskonała penetracja strumienia oraz szeroka powierzchnia nawiewu pozwalają
na zachowanie niskiej prędkości powietrza wypływającego z kurtyny. Prędkość
strumienia powietrza jest ledwie wyczuwalna podczas przechodzenia przez drzwi.
• Wysoka skuteczność

Zastosowanie optymalnego strumienia powietrza powoduje zmniejszenie strat
energii. Wydajność kurtyny powietrznej możemy uwzględnić w bilansie cieplnym
pomieszczenia. Kurtyny powietrzne Biddle mają sprawność rzędu 94%, wartość
ta może się zmienić w zależności od panujących warunków.
Szeroka gama produktów
Komfortowa kurtyna Biddle jest dostępna w czterech modelach: S = niski zasięg,
M = średni zasięg, L = duży zasięg oraz XL = bardzo duży zasięg. Każdy model
dostępny jest w czterech wielkościach. Kurtyny można łączyć w zestawy, gdy
szerokość otworu jest większa niż dostępne pojedyncze modele. Wybór jednej
z opcji w każdej kolumnie poniższej tabeli pozwala na precyzyjne określenie kodu
kurtyny. Oznaczenie CA S-200-W-F jest przykładowym kodem kurtyny.

1 mierzona od podłogi do dolnej części kurtyny
² montując kilka kurtyn - jedna obok drugiej - można pokryć kurtynami otwór szerszy niż 2,5 m
Oznaczenie kurtyny

CA S-200-W-F
CA = Technologia Stałej Prędkości wypływu powietrza
S = niski zasięg
M = średni zasięg
L = duży zasięg
XL = bardzo duży zasięg
100 - 150 - 200 – 250 = szerokość kurtyny (cm)
W = nagrzewnica wodna
E = nagrzewnica elektryczna
F = model do wolnego zawieszenia
R = model do zabudowy
C = model kasetonowy


zawór trójdrogowy
Inteligentne sterowanie
Kurtyna komfortowa posiada wbudowane zintegrowane sterowanie od strony
wodnej i powietrznej. Ta kombinacja sterowania pozwala przełożyć oczekiwania
użytkownika na funkcje działania kurtyny. Elektroniczny system regulacji
(patrz strona 5) zapewnia uzyskanie optymalnej kombinacji wielkości strumienia
nawiewanego powietrza, jego prędkości oraz temperatury wybieranych za
pomocą sterownika z wyświetlaczem LCD.
Kurtyna z nagrzewnicą wodną posiada w standardzie zamontowany 3-drogowy
zawór regulacyjny sterowany siłownikiem. Zawór jest sterowany przez elektroniczny
interfejs zamontowany wewnątrz kurtyny. W kurtynach z nagrzewnicą elektryczną
sterowanie mocą elektryczną jest uzależnione od dopływu prądu do elementu
grzejnego.


Schemat układu regulacji od strony wodnej (dla S/M)


Schemat układu regulacji od strony wodnej (dla L/XL)
Akcesoria
Kurtyna dostarczana jest z kratką nawiewną, filtrami powietrza oraz wieszakami
pozwalającymi na jej montaż do sufitu. Model kurtyny do zabudowy (typ R)
posiada króćce do podłączenia kanałów powietrza (same kanały nie wchodzą
w skład dostawy). Elementy regulujące pracę kurtyny znajdują się w zestawie
sterującym dostarczanym z urządzeniem. Dostępne są również dodatkowe akcesoria.
Zestaw sterujący zawiera:

• sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD - dostępny w
wersjach: do samodzielnego sterowania kurtynami lub też z odpowiednim
podłączeniem do sterowania za pomocą systemu BMS.
• trzy kable niskiego napięcia zakończone wtykami: 2 x 5m oraz 1 x 25m
• dwa dekoracyjne panele boczne do zamontowania po lewej i prawej
stronie kurtyny, odpowiednio dla kurtyny pojedynczej lub zestawu kilku
urządzeń (tylko dla modelu swobodnie wiszącego, typu F)
Akcesoria dodatkowe:

• wyłącznik drzwiowy
• zestawy montażowe ścienne: standardowe oraz w wykonaniu specjalnym
(patrz strona 21)
• wyprofilowana (łuk) kratka nawiewna do drzwi obrotowych - dopasowana
do kurtyny do zabudowy
• dodatkowy moduł z filtrem o przedłużonej żywotności, aby wydłużyć czas
między przeglądami serwisowymi.
Pomysłowy system zawieszenia kurtyny
Dostarczane z kurtyną wieszaki montażowe wsuwa się i przytwierdza do
specjalnych szyn montażowych umieszczonych na górnej części obudowy
kurtyny. Rozstaw wieszaków może być regulowany w płaszczyźnie poziomej.
Jako dodatkowe akcesoria dostępne są wsporniki do montażu kurtyny do ściany.


Pomysłowy system zawieszenia kurtyny


Niski Po zdjęciu kratek wlotowych
można oczyścić filtr.
Zmywalny filtr
Kratka wlotowa do kurtyny wyposażona jest w filtr (klasy G1), który zapobiega
osadzaniu się kurzu i zanieczyszczeń na nagrzewnicy i wentylatorach. Jeżeli
chcemy, aby filtr pracował optymalnie, niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD pokazuje na panelu sterownika, kiedy filtr
ulega zabrudzeniu. Kratki wlotowe powietrza dają się łatwo zdjąć, a filtr może być
w prosty i szybki sposób oczyszczony odkurzaczem.


Elektroniczny system sterowania
Elektroniczny układ sterowania składa się ze sterownika wyposażonego w
ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD oraz płyty drukowanej (PCB) wewnątrz kurtyny.
Podłączenia do możliwych sygnałów wyjściowych i wejściowych płyty głównej
PCB umieszczone są na listwie łączeniowej na górze kurtyny.
Listwa łączeniowa
Listwa łączeniowa wyposażona jest w pięć połączeń. Pierwsze dwa służą do
podłączenia sterownika oraz połączenia kilku kurtyn między sobą, za pomocą
kabla niskonapięciowego. Trzecie oraz czwarte podłączenie przeznaczone jest do
wyprowadzenia sygnału na zewnątrz (max 24 V) np. do kontroli pracy kotła
grzewczego lub do sygnalizacji błędów. Piąte podłączenie jest wykorzystywane
dla sygnału wejściowego jak np. zegar lub wyłącznik drzwiowy.
Sterownik z ciekłokrystalicznym
wyświetlaczem LCD


Sterownik ma następujące wymiary:
12,5 x 10 x 2,7 cm
(wysokość x długość x szerokość).
Sterownik posiada pięć klawiszy: jeden do włączenia lub wyłączenia kurtyny,
dwa do regulacji wydatku wentylatora, jeden do włączenia lub wyłączenia
ogrzewania, oraz jeden do programowania ustawień kurtyny powietrznej.
Sterownik posiada dwa poziomy dostępu: dla użytkownika oraz dla instalatora.
Poziom dostępu użytkownika

• Użytkownik może sam ustalać prędkość obrotową wentylatora. W takim
przypadku elektroniczny system sterowania sam wybierze właściwe otwarcie
przepustnicy kratki wylotowej (technologia CA), prędkość wylotu powietrza z
kurtyny oraz jego temperaturę, a wyświetlacz LCD zasygnalizuje te wartości.
Ponadto wyświetlacz pokazuje następujące dane: temperaturę w pomieszczeniu,
kody błędów, stopień zabrudzenia filtra oraz to, jakie zewnętrzne elementy są
podłączone do urządzenia.
Poziom dostępu instalatora

• Za pomocą klawisza programowania instalator może tak ustawić funkcje kurtyny
aby modyfikować pracę urządzenia w zależności od panujących warunków.
Poziom dostępu instalatora obejmuje: poziom pracy A lub B, działanie sygnałów
wejściowych i wyjściowych na listwie łączeniowej oraz położenie czujnika
termostatu temperatury pomieszczenia.
Sterownik można dodatkowo sterować zegarem, który po zaprogramowaniu może
włączać i wyłączać kurtynę. Jeden sterownik pozwala na sterowanie pracą zestawem
złożonym z 10 kurtyn. Maksymalna długość kabli sterujących w takim zestawie
wynosi 100 m.
Więcej informacji w pliku pdf 1,58 MB
Źródło: TeKlim s.c.