Firma Komfort-Klima S.A. - spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych - zakończyła sukcesem emisje prywatną, w ramach której pozyskała 1 mln zł. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na drugą połowę maja br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital Sp. z o.o.

Komfort-Klima S.A. pozyskała z emisji 1 mln zł. Debiut na NewConnect w maju
„Przez ostatnie 11 lat naszej działalności stworzyliśmy solidne podstawy dla rozwoju spółki, stopniowo rozszerzając ofertę o kolejne komplementarne usługi, począwszy od zaprojektowania systemów instalacji, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, po montaż, uruchomienie oraz serwis. Obecnie dysponujemy solidną wiedzą know-how oraz dobrym rozeznaniem w rynku. Zdobyte doświadczenia oraz potencjalne możliwości rozwoju zaprezentowaliśmy wybranym inwestorom, którzy pozytywnie ocenili naszą wizje i strategie budowy wartości firmy, dzięki czemu udało nam się pozyskać 100% planowanych środków.” - tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort-Klima S.A.

Środki z emisji Komfort-Klima S.A. przeznaczy na rozwój działalności, przede wszystkim na zwiększenie swoich mocy produkcyjnych oraz rozwój terytorialny sieci oddziałów.

„W ramach wykorzystania środków pozyskanych z emisji skupimy się na zwiększeniu skali działalności, głównie poprzez rozbudowę sieci naszych placówek. Docelowo zamierzamy świadczyć usługi na terenie całej Polski. Już teraz realizujemy zlecenia dla hoteli, obiektów biurowych, apartamentowców, obiektów handlowych i przemysłowych, przy czym obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dlatego też, liczymy że wdrożenie tego programu inwestycyjnego pozwoli na znaczny wzrost rentowności, głównie dzięki realizacji większej ilości zleceń. Duże szanse rozwoju upatrujemy także w konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w ramach dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską. W tym zakresie zostały wprowadzone m.in. wymogi dotyczące czyszczenia kanałów wentylacyjnych specjalną nieinwazyjną metodą, do której niezbędne są roboty samobieżne. W taką technologie zamierzmy zainwestować część pozyskanych środków.” - tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort-Klima S.A.

Komfort-Klima S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu kompleksowych usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do użytkowników powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej czy powierzchni przemysłowych i magazynowych. Spółka wykonuje również instalacje w obiektach mieszkalnych (przede wszystkim w apartamentach i hotelach).
Największą przewagą Spółki wobec konkurencji jest duża dynamika rozwoju firmy oraz kompleksowość świadczonych usług – od projektu instalacji poprzez jego wykonanie po serwisowanie instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Wiele konkurencyjnych firm działających na rynku usług klimatyzacyjno-wentylacyjnych oferuje niepełny zakres wykonywanych usług, ograniczający się jedynie do poszczególnych elementów lub etapów realizacji procesu.
Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach „private placement” na rozwój oddziałów (doposażenie oddziału Wrocław i oddziału Katowice oraz utworzenie oddziału w Poznaniu), w tym w szczególności poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, które skrócą czas wykonania prac montażowych, a także usprawnią procedury serwisowe. Rozwój oddziałów pozwoli Spółce objąć zasięgiem oferowanych usług obszar całej południowo-zachodniej i zachodniej Polski. Zgodnie z założeniami Spółki, powyższe znacząco wpłynie na pozycję konkurencyjną Spółki na rozproszonym polskim rynku usług wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Oferującym akcje Komfort - Klima S.A. w ramach oferty prywatnej jest Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą Spółki jest CEE Capital Sp. z o.o.