Data rozpoczęcia
2010-03-18
Data zakończenia
2010-03-18
Miejsce
Komorniki (koło Poznania)

Adresaci szkolenia:
Projektanci branży grzewczo-instalacyjnej
Doradcy techniczni, audytorzy, studenci

Cele szkolenia:
Zapoznanie z kolektorami słonecznymi firmy Viessmann
Przedstawienie podstawowych schematów hydraulicznych
Omówienie zasad łączenia kolektorów słonecznych w baterie
Omówienie zasad montażu instalacji solarnych
Zapoznanie z podstawowym osprzętem
Zaprezentowanie zasad doboru elementów instalacji z kolektorami słonecznymi
Omówienie błędów najczęściej popełnianych przy montażu i projektowaniu instalacji solarnych

Koszt szkolenia:
39,00 zł
Źródło: ''