KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA NA TAK
Wieloletnie doświadczenie praktyczne autorów książki pozwoliło zebrać, opisać i udostępnić kompendium wiedzy nt. niskotemperaturowych systemów grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.
Poradnik kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów i użytkowników instalacji oraz projektantów, dystrybutorów i instalatorów wykonujących systemy grzewcze, w których występują elementy takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła do c.o. i. c.w.u., ogrzewanie ścienne i podłogowe oraz kominki z płaszczem wodnym.

Jeszcze przed ukazaniem się, książka zebrała wiele entuzjastycznych recenzji. Według dr inż. Mariana Rubika – Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej – książka może być wykorzystana jako pomoc edukacyjna na wszystkich poziomach szkolnictwa.
Fragmenty książki, recenzje, niektóre zdjęcia i rysunki znajdują się na stronie internetowej http://www.ogrzewanie-domu.com.pl

Książka zawiera m.in.:

• 4 rozdziały główne, 64 podrozdziały na 280 stronach w formacie 155 x 225 mm,
• opis najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie,
• dane dotyczące aktywności Słońca na terenie Polski,
• argumenty ekonomiczne przemawiające za stosowaniem instalacji słonecznych,
• opis urządzeń wykorzystywanych w systemach solarnych: kolektory słoneczne, zbiorniki,
regulatory solarne, zespoły pompowe, zewnętrzne wymienniki ciepła,
• zasady doboru kolektorów słonecznych i zbiorników do systemów solarnych,
• gotowe rozwiązania instalacji grzewczych z opisami i schematami ideowymi,
• wyjątkowo przystępny opis działania sprężarkowych pomp ciepła przeznaczonych do c.o. i c.w.u.
• zasady doboru i sposoby ogrzewania pomieszczeń - niskotemperaturowe ogrzewanie grzejnikowe,
podłogowe i ścienne oparte na registrach ciepłowodowych,
• dolne źródła ciepła dla pomp ciepła – opis i zasady doboru,
• szczegółowe opisy 16 działających w Polsce systemów grzewczych wykorzystujących
w sposób bezpośredni (kolektory słoneczne) lub pośredni (pompy ciepła) energię słoneczną,
• galeria fotografii – 192 zdjęcia kolorowe w formie składek zdjęciowych,
• spis fotografii z opisami – łącznie 252 zdj.,
• przeliczanie podstawowych jednostek – tablice, definicje,
• elementy wzorów pomocne w obliczeniach związanych z c.w.u. i c.o.,
• sprawozdanie z badania charakterystyk cieplnych kolektora cieczowego – IPPT PAN,
• Polskie Normy dotyczące ogrzewnictwa, kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
• słowniczek terminów obcych,
• spis fachowej literatury,
• spis rysunków – 68 rysunków w tym 23 schematy działania instalacji grzewczych,
• spis tabel


Źródło: ''