Centrum Klima S.A. uzyskała 709 tys. zł dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Otrzymane środki - w ramach działania 2.3: Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP - zostaną przeznaczone na pokrycie połowy kosztów wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP. Całkowita wartość tego projektu wyniesie około 1,43 mln zł.

Kolejne dofinansowanie z UE dla Centrum Klima
Centrum Klima S.A.Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania informatycznego Impuls 5 firmy BPSC SA pozwala na ujednolicenie rozbudowanego, wewnętrznego systemu informatycznego Centrum Klima. Ponadto, umożliwia efektywniejsze zarządzanie i doskonalenie procesów logistycznych przedsiębiorstwa. System obejmie zarządzanie finansami, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów.

"Dotacje ze środków Unii Europejskiej stanowią doskonałe źródło pozyskiwania kapitału. Naszym priorytetem jest regularne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dotyczących nie tylko IT, ale także zaplecza produkcyjnego, dzięki którym poszerzamy i uatrakcyjniamy ofertę Centrum Klima, a w konsekwencji zwiększamy konkurencyjność w branży" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Inwestycję realizuje firma BPSC SA. Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego rozpoczęto w czerwcu 2009 roku. Drugi etap wdrożenia systemu informatycznego planowany jest na przełomie 2010 i 2011 roku. Obejmuje on m.in. system kodów kreskowych w gospodarce magazynowej. Działanie to ma na celu ułatwienie organizacji procesu zakupu, magazynowania i sprzedaży.

Dotacje unijne pozyskane przez Centrum Klima w ramach działań rozwojowych w okresie 2006-2009:
• 2009 rok: Centrum Klima uzyskała informacje o przyznaniu kolejnej dotacji na sfinansowanie wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności Centrum Klima S.A. poprzez wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP - kwota projektu 1 418 tys. PLN, kwota przyznanej dotacji wynosi 709 tys. PLN.
• 2008 rok: umowa z PARP na dofinansowanie projektu "Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - kwota projektu 1 340 tys. PLN, kwota dotacji 670 tys. PLN otrzymane w dwóch ratach: 178 tys. PLN w 2009 i 492 tys. PLN w 2010.
• 2008 rok: umowa z PARP na dofinansowanie projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej", realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw - kwota projektu 835 tys. PLN, kwota dotacji 705 tys. PLN otrzymana w 2009.
• 2007 rok: umowa z RIF na dofinansowanie projektu "Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kanałów Spiro" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - kwota projektu 830 tys. PLN, kwota dotacji 415 tys. PLN otrzymana w dwóch ratach 163 tys. PLN w 2007 i 252 tys. PLN w 2008.
• 2006 rok: dofinansowanie z PHARE 2003 na zakup maszyny Spiro do produkcji kolan dla systemów wentylacyjnych w ramach Programu Wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw "Przedsiębiorczość w Polsce" Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 2003/004-379.05.04

Uczestnictwo w programach finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest jednym z istotnych założeń strategii rozwoju Centrum Klima. Szacuje się, że łączny udział środków unijnych w inwestycjach - związanych m.in. z rozbudową parku maszynowego oraz dofinansowaniem debiutu firmy na rynku równoległym GPW - wyniósł od 2006 roku do chwili obecnej 2,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Narastająco za III kwartały 2010 roku przychody Centrum Klima zwiększyły się o 17,2%, do 63,3 mln zł wobec III pierwszych kwartałów roku 2009. Zysk netto wyniósł 5,4 mln zł, czyli o 3,8% więcej niż w dziewięciu pierwszych miesiącach 2009 roku.
Źródło: Centrum Klima S.A.