Ogłoszony w ubiegłym roku konkurs promujący najlepsze prace dyplomowe studentów uczelni technicznych związane z klimatyzacją i wentylacją oraz uczelni uniwersyteckich, traktujących o zarządzaniu - cieszył się wśród studentów dużym zainteresowaniem.

Celem konkursu "Praca dla absolwenta - dołącz do VBW Clima" jest zainteresowanie młodego środowiska problemami nowoczesnej obróbki powietrza, nowych warunków działania firm. Ci z najciekawszymi pomysłami, najzdolniejsi – dzięki konkursowi, mają ułatwiony start w życie zawodowe. Nagrodą jest zagwarantowane miejsce pracy w VBW Clima Engineering oraz czek pieniężny.
W dniu 9 stycznia br. podpisano kolejną umowę z władzami uczelnianymi Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu: "PRACA DLA ABSOLWENTA – DOŁĄCZ DO VBW CLIMA ENGINEERING". Warunki konkursu zostały prolongowane na rok akademicki 2003/2004. Obie strony podpisujące umowę mają nadzieję na uzyskanie, podobnie jak w roku ubiegłym, kolejnych, ciekawych prac dyplomowych.

Źródło: VBW Clima Engineering