Zainteresowanie poprzednimi edycjami jest potwierdzeniem, że przyjęte założenia konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" są właściwe i akceptowane przez uczestników.

Kolejna edycja konkursu
Krajowi Liderzy InnowacjiIdeą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty)

Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji oraz innych podmiotów jest bezpłatne.

Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach:
Innowacyjna firma
Innowacyjny produkt
Innowacyjna usługa
Innowacyjna gmina
Innowacyjna organizacja
Innowacyjny projekt unijny
Dynamicznie rozwijająca się firma
.

Konkurs składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej. W poszczególnych województwach przeprowadzone będą seminaria „Innowacje bliżej nas” połączone z ogłoszeniem wyników na szczeblu regionalnym, a konkurs zakończy ogłoszenie wyników ogólnopolskich, które odbędzie się w Warszawie w grudniu 2010 r.

Informacje na temat tegorocznej i poprzednich edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.liderzyinnowacji.pl

Źródło: ''