Jako pierwsi informujemy o kolejnej publikacji Wydawnictwa SYSTHERM.


"TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW" jest poradnikiem opracowanym
przez zespół autorski w składzie dr inż. Bolesław Gaziński oraz dr inż.
Grzegorz Krzyżaniak przy współpracy m. in. prof. dr hab. inż. Edwarda
Szczechowiaka, dr inż. Mieczysława Porowskiego - pracowników
naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.
W książce znajdziemy niezbędne wiadomości z zakresu klimatyzacji i
wentylacji. W części wstępnej omówione zostaną wybrane zagadnienia z termodynamiki ze
szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z klimatyzacją, takich
jak własności i przemiany powietrza wilgotnego, sprężarkowe i
absorpcyjne obiegi chłodnicze oraz czynniki chłodnicze. Przedstawione zostaną
niezbędne w projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych wielkości i zakresy obliczeń, obejmujące parametry obliczeniowe wyznaczania zysków
ciepła pomieszczeń.
W książce zamieszczony zostanie przegląd urządzeń klimatyzacyjnych oraz klasyfikacja układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pod kątem rozwiązań
konstrukcyjnych i zasad działania. Opisane zostaną urządzenia realizujące procesy obróbki
powietrza takie jak filtracja, nagrzewanie, chłodzenie, nawilżanie i
osuszanie.
W publikacji znajdziemy rozdział poświęcony układom regulacji automatycznej
central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
W dalszej części
przedstawione zostaną problemy hałasu i metody ich ograniczania w wentylacji
i klimatyzacji. Ważny fragment poradnika stanowić będą zagadnienia związane
z agregatami do chłodzenia cieczy.
Końcowa część książki opisywać będzie
wymagania stawiane współczesnym centralom klimatyzacyjnym oraz
warunkom eksploatacji central klimatyzacyjnych.
Publikacja oprócz części merytorycznej będzie zawierała kolorową
prezentację reklamową firm z branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.
Planowany termin wydania: druga połowa 2004 roku.
Zobacz: Publikacje Wydawnictwa SYSTHERM

Komentarze

  • radosna twórczość ?

    Czy to nie kolejny przedruk przedruków z cyklu "Kalendarz Klimatyzacji" ?