Każdy z nas, stojąc przed decyzją o zakupie urządzenia grzewczego i przygotowując się do rozmowy z instalatorem, zadaje sobie pytanie, jakie urządzenia grzewcze zapewnią nam późniejszy komfort życia w nowym mieszkaniu lub domu. I tu okazuje się, że kwestia ogrzania mieszkania lub domu jest sprawą dużo prostszą niż ustalenie, jak zapewnić sobie odpowiednią ilość ciepłej wody…

Analizując ofertę kotłów gazowych kondensacyjnych, jaką przedstawiają nam producenci urządzeń grzewczych, mamy do wyboru kotły dwufunkcyjne i jednofunkcyjne, połączone z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Obie technologie mają swoje mocne i słabe strony strony, więc warto zastanowić się nad właściwym dopasowaniem urządzenia do potrzeb naszych i naszej rodziny.

Na początek przyjrzyjmy się wadom i zaletom obu sposobów wytwarzania ciepłej wody, które zestawione są w poniższej tabeli:Jak z powyższego przeglądu argumentów za i przeciw wynika, kotły dwufunkcyjne mają przewagę nad 1- funkcyjnymi, a dotyczy ona takich aspektów, jak cena urządzenia, cena instalacji, strat ciepła czy wymagań co do powierzchni zabudowy. Ponadto cena użytkowania kotła 2-funkcyjnego wydaje się być również niższa. Jednak z obserwacji polskiego rynku instalacji grzewczych wynika, że wbrew tendencjom europejskim i korzysiom wynikającym z użytkowania kotłów 2-funkcyjnych, stale preferujemy instalowanie kotłów 1-funkcyjnych z podgrzewczem pojemnościowym.

Preferencja ta nie zawsze wiąże się z argumentami ekonomicznymi, czy nawet troską o nasz przyszły komfort. Może decydują o tym względy psychologiczne i chęć posiadania do swojej stałej dyspozycji nieprzydatnego często magazynu ciepłej wody,a może przyczyną był dotychczasowy brak na rynku kotłów 2-funkcyjnych, o mocy pozwalającej na obsłużenie wieloosobowej rodziny. Na szczęście postęp technologiczny nie omija branży grzewczej i możemy obecnie korzystać z zalet kotłów dwufunkcyjnych o mocy do 40 kW.

Mając na uwadze dobro przyszłych użytkowników urządzeń grzewczych, firma De Dietrich przy współpracy z jednym z ośrodków naukowych w naszym kraju, opracowała diagram, mający ułatwić podjęcie trudnej, kosztownej i wpływającej na komfort życia decyzji. Zawiera warianty uzasadnionych technicznie i funkcjonalne rozwiązań. Opracowanie oparte jest na przykładzie kotła MCR marki De Dietrich, który jest typoszeregiem kotłów wiszących kondensacyjnych, bardzo popularnych w naszym kraju .Z przedstawionych danych wynika, że w przypadku doboru kotła na potrzeby centralnego ogrzewania istnieje możliwość doboru kotła dwufunkcyjnego, ale o większej mocy (potrzeba przygotowania ciepłej wody użytkowej) np. MCR 34/39 MI (o mocy 34/39 kW) lub kotła o mniejszej mocy, ale z podgrzewaczem pojemnościowym np. MCR 24/BS 80 (o mocy 24 kW). Stając przed decyzją, które z nich wybrać, oraz wiedząc, że oba zapewnią nam komfort dostawy ciepła i cwu, może warto porównać koszty ich zakupu? Minimalizacja kosztów zakupu jest przecież istotnym zagadnieniem dla każdego inwestora.

Koszty zakupu kotłów kształtują się następująco: (ceny katalogowe: www.dedietrich.pl)

MCR 34/39 MI - 6 314,00 pln netto
MCR 24/BS 80 - 7 559,00 pln netto

Oszczędność na zakupie kotła bez zasobnika (ale o większej mocy), w porównaniu do kosztów zakupu kotła z zasobnikiem 80 l, wyniesie więc 1 519,00pln netto.

Odpowiedź na pytanie postawione przez nas na początku jest prosta - jeśli mamy zapewnić sobie komfort ciepłej wody użytkowej i dostarczyć ją równolegle do kuchni i łazienki, powinniśmy wybrać kocioł kondensacyjny 2 - funkcyjny, o mocy 24kw na c.o i 28 kW na ciepłą wodę (np. MCR 24/28 MI marki De Dietrich). Jest to rozwiązanie korzystniejsze pod względem kosztu zakupu urządzenia i prac instalacyjnych oraz zakłada mniejsze wymagania co do powierzchni, jaką musimy przeznaczyć na zainstalowane urządzenie.Jeżeli mamy dostarczyć ciepłą wodę do kuchni i dwóch łazienek, to zastosujmy kocioł o mocy 35 kW na c.o i 39 kW na ciepłą wodę (np. MCR 35/39 MI marki De Dietrich ), pod warunkiem jednak, że będziemy jednocześnie korzystać z ciepłej wody albo w 2 łazienkach, albo w 1 łazience i kuchni, co i tak jest w praktyce najczęściej spotykaną sytuacją.