Firma Knauf Insulation wspiera Polską Akcję Humanitarną w pomocy dla poszkodowanych podczas powodzi. Od 1 sierpnia 1% przychodu ze sprzedaży Ekorolki i Ekopłyty Knauf Insulation przekazywane będzie na rzecz inicjatywy „Ratunek dla Powodzian” organizowanej przez PAH.

Knauf Insulation wspomaga powodzian
Według najnowszych danych MSWiA powódź, która przeszła przez Polskę w maju i czerwcu br. przyniosła straty sięgające 2,9 mld. euro. Poszkodowanych zostało ok. 266 tys. osób, a 31 tys. ewakuowano z miejsc ich zamieszkania. Uszkodzeniu uległo 18 tys. budynków, z czego 960 to przedszkola i szkoły.

Inicjując akcję „Ekologiczne ocieplenie w ekonomicznej cenie” firma Knauf Insulation postanowiła przyłączyć się do usuwania skutków powodzi. Część przychodu ze sprzedaży Ekorolki i Ekopłyty zostanie przeznaczona na rzecz odbudowy obiektów użyteczności publicznej, zniszczonych przez żywioł. Dzięki darowiźnie rewitalizowane będą budynki wykorzystywane przez lokalne instytucje. Pieniądze pomogą zrealizować jeden z etapów inicjatywy „Ratunek dla Powodzian”, w ramach którego odremontowany zostanie m.in. ośrodek dla dzieci.

Ekologiczne maty i płyty służą do izolacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych oraz obiektów przemysłowych. Ich zastosowanie pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 40%. Kupując Ekorolkę lub Ekopłytę klient otrzymuje 10% rabat.
Źródło: E.C.H.O Communications