Stopa bezrobocia w Europie wynosi obecnie 10% i cały czas rośnie. Firma Knauf Insulation, jeden z założycieli kampanii Renovate Europe wskazuje na proste rozwiązania, które mogą zmienić ten niekorzystny trend. Obecnie 40% energii produkowanej w UE służy do zasilania i ogrzewania naszych domów i mieszkań. Kompleksowe remonty mieszkań mogą przyczynić się do spadku zużycia energii o 32% i utworzenia 1.1 mln miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Knauf Insulation walczy z bezrobociem!
Obecnie w Europie zarejestrowanych jest ponad 23 mln bezrobotnych, co przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 9,8%. Oczywiście stopa bezrobocia jest różna w poszczególnych krajach, np. w Hiszpanii aż 5,3 mln osób (tzn. 22.9% bezrobotnych) pozostaje bez pracy, a w Niemczech tylko 5,5%. Polska w tym niechlubnym zestawieniu plasuje się mniej więcej w środku stawki z 13% bezrobociem.

Tony Robson, Dyrektor Generalny w Grupie Knauf Insulation uważa, że sposobem na redukcję bezrobocia mogą okazać się daleko idące inwestycje w remonty budynków. Badania pokazują, że izolowanie i renowacja obiektów mieszkalnych jest inwestycją, która przynosi wymierne korzyści. Przykładem mogą być Niemcy, które w 2010 roku przeznaczyły 1,4 mld euro na renowację budynków. Pieniądze te były rozdysponowane przez Niemiecki Bank Rozwoju KfW, który udzielał pożyczek na inwestycje związane z oszczędzaniem energii. Inwestycje te przyniosły 5,4 mld euro wpływów z tytułu podatków oraz oszczędności w wysokości 1,8 mld na zasiłkach dla bezrobotnych. Dodatkowo, zostało stworzonych lub zachowanych około 340 tysięcy miejsc pracy.
"Powyższe dane powinny dać do myślenia szczególnie politykom, którzy uważają, że Europę nie stać na daleko idące inwestycje w ocieplenia mieszkań i remonty. Są też dowodem na to, że takie inwestycje mogą przyczynić się do stworzenia 1.1 mln miejsc pracy (wg Europejskiego Instytutu Wydajności Budynków (BPIE)) i zaoszczędzić 32% energii.

Doświadczenia Niemiec pokazują, że każde euro wydane przez rząd na inwestycje związane z energooszczędnością budynków może przynieść aż 5 euro w postaci wpływów z podatków. Zasada postępowania wydaje się być prosta. Albo kontynuujemy proces wydawania pieniędzy na paliwa kopalne pochodzące z importu albo inwestujemy w kompleksowe remonty mieszkań, które stworzą miejsca pracy i zaoszczędzą nasze pieniądze" - podkreśla Tony Robson, CEO w Grupie Knauf Insulation.

O Kampanii Renovate Europe
Renovate Europe to ogólnoeuropejska akcja, którą wspiera m.in. producent materiałów energooszczędnych firma Knauf Insulation. Celem akcji jest lobbowanie na rzecz regularnego podnoszenia efektywności energetycznej budynków w Europie poprzez zwiększenie wysokości składki remontowej do 3% . Od paru miesięcy organizatorzy akcji intensyfikują swoje działania, celem dotarcia z postulatami do unijnych polityków oraz decydentów. Jednym z pierwszych kroków jest zebranie jak największej liczby podpisów pod propozycją projektu szerokiej termomodernizacji budynków oraz podnoszenia ich efektywności energetycznej. Akcję można poprzeć na stronie http://www.renovate-europe.eu/

O firmie Knauf Insulation
Knauf InsulationKnauf Insulation wchodząca w skład niemieckiej Grupy Knauf to jeden z czołowych producentów materiałów izolacyjnych, posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i obiektów przemysłowych. Zaangażowanie w dostarczanie materiałów wspierających zrównoważony rozwój w budownictwie potwierdza wprowadzanie wełny nowej generacji w ECOSE® Technology. Firma zatrudnia ponad 5000 pracowników w 35 krajach i posiada 30 zakładów produkcyjnych. Knauf Insulation od lat posiada stabilną pozycję rynkową i rozwija się dynamicznie pod względem operacyjnym i finansowym. W 2009 roku firma odnotowała obroty przekraczające 1,1 mld euro.