W dniu 21 czerwca br. firma Klimor wzięła udział w branżowym X Ogólnokrajowym Seminarium z cyklu „Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie”, które odbyło się w Łodzi, w Hotelu Centrum. Organizatorem spotkania było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

KLIMOR uczestnikiem X Ogólnokrajowego Seminarium w Łodzi
Spotkanie zgromadziło licznych fachowców branży medycznej, m.in. zarządców, dyrektorów technicznych, kierowników serwisu i innych przedstawicieli szpitali oraz dostawców sprzętu i wyposażenia. Uczestnicy mieli doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy branżowej, wymiany doświadczeń i poglądów oraz poznania nowości technicznych i produktowych.

W programie seminarium tematami wiodącymi była energooszczędność w szpitalach oraz stan faktyczny vs. przepisy w zakresie wody i ścieków szpitalnych. Zagadnienia te były poruszane w następujących grupach tematycznych: instalacje cieplne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, ciepłownictwo, instalacje cieplno- kanalizacyjne oraz instalacje gazów medycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pt. „Bezpieczeństwo w salach operacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych”, która została wygłoszona przez Dariusza Stefanowskiego, Kierownika Produktu w firmie KLIMOR S.A. Podczas prelekcji przedstawiono zakres produktowy firmy z przeznaczeniem dla technologii czystych oraz omówiono proces walidacji systemów z filtrami HEPA - badania szczelności i integralności zgodnie z wymaganiami norm.

Spotkanie w Łodzi było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów ze specjalistami i firmami działającymi w szeroko pojętej i ciągle rozwijającej się branży medycznej. Zdobyta wiedza i wymiana cennych doświadczeń z pewnością okażą się bardzo przydatne dla wszystkim uczestników, a poznane rozwiązania techniczne proponowane przez producentów, poprawiające stan techniczny oraz usprawniające modernizację obiektów szpitalnych, a także eksploatację - znajdą zastosowanie w realizacjach.

Źródło: KLIMOR