Firma Klimor wzięła udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Baseny Polskie, która odbyła się w Wągrowcu k. Poznania w listopadzie br.

KLIMOR na X Konferencji Baseny Polskie
W dniach 24-25 listopada b.r. firma Klimor wzięła udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Baseny Polskie”, która odbyła się w Wągrowcu k. Poznania. Spotkanie zgromadziło licznych fachowców branży basenowej, m.in. zarządców pływalni, inwestorów, dostawców sprzętu i wyposażenia do basenów. Uczestnicy mieli doskonałą okazję do zdobycia unikalnej wiedzy branżowej, wymiany doświadczeń i poznania nowinek technicznych i technologicznych.

W bogatym programie konferencji poruszane były takie problemy jak np. projektowanie i realizacja krytej pływalni, poprawa rentowności obiektów basenowych poprzez modernizację systemów energetycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pt. ”Zabezpieczenia antykorozyjne wentylacyjnych central basenowych”, która została wygłoszona przez Dariusza Stefanowskiego, Kierownika Produktu w firmie KLIMOR Sp. z o.o. Podczas prelekcji przedstawiono szereg zastosowań antykorozyjnych, jakie powinno się stosować przy produkcji central wentylacyjnych w wykonaniu basenowym, aby spełniały one wymogi obiektowe oraz oczekiwania inwestora.

Szczególnie interesującym punktem programu konferencji było zwiedzanie wągrowieckiego aquaparku, jako jednego z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Wszyscy uczestnicy mogli zajrzeć do każdego pomieszczenia i elementu obiektu basenowego. Dla firmy KLIMOR bardzo ważne było zwiedzenie maszynowni tego obiektu, zlokalizowanej w podbaseniu, gdzie można było ‘na żywo’ zobaczyć pracujące centrale klimatyzacyjne marki KLIMOR w wykonaniu basenowym.

Spotkanie w Wągrowcu było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów ze specjalistami i firmami działającymi w szeroko pojętej branży basenowej. Zdobyta wiedza i wymiana cennych doświadczeń z pewnością okażą się być bardzo przydatne szczególnie dla firm, które mają w planach budowę basenu lecz nie mają w tej dziedzinie doświadczenia, zapewne uda się uniknąć błędów już na etapie projektowania lub obniżyć koszty samej inwestycji.


Centrala basenowa KLIMOR w Aquapark Wągrowiec. Fot. Klimor
Źródło: KLIMOR