Filtrocyklony typu BIG przeznaczone sa do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego pyłami suchymi o wielkości powyżej 5 mikrometra.

KLIMAWENT S.A.: Filtrocyklon BIG
Filtrocyklon BIG stanowi połączenie odpylacza cyklonowego i urządzenia filtrowentylacyjnego z filtrami nabojowymi.
W urządzeniu następuje dwustopniowy proces filtracji. Proces odpylania zachodzi w części cyklonowej, a drobne frakcje pyłowe o wielkości nawet 0,4 μm zostają odseparowane na filtrach nabojowych w części filtracyjnej.

Filtrocyklony sprawdzają się w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów budowlanych, spożywczym, młynarskim, paszowym, tworzyw sztucznych, chemicznym, drzewnym, stolarskim, w instalacjach centralnego odkurzania, itp.
Filtrocyklony przeznaczone są do pracy w części podciśnieniowej instalacji. Końcowa skuteczność filtracji wynosi 99,95%.

Filtrocyklon BIG

Źródło: KLIMAWENT S.A.