Zajezdnia autobusowa w Gdyni-Redłowie jest jednym z obiektów znanych chyba każdemu mieszkańcowi Gdyni. Jednak rosnące potrzeby mieszkańców, coraz nowocześniejszy i liczniejszy tabor przestał mieścić się w przedwojennych obiektach. Tak więc stało się potrzebą powstanie zupełnie nowej, w pełni nowoczesnej zajezdni autobusowej wraz z zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym.

Projekt techniczny opracowała sopocka firma PROMEX, mająca doświadczenie w projektowaniu obiektów związanych z motoryzacją, jak stacje benzynowe, myjnie samochodowe, punkty obsługi pojazdów.
Główną część obiektu stanowi hala obsługi technicznej autobusów, gdzie prowadzone są naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. W pomieszczeniu przewidziano wentylację ogólną wraz z doprowadzeniem świeżego powietrza do kanałów obsługowych.
Obiekt wyposażono w niezależną instalację indywidualnych odciągów spalin.
Wentylację hali zrealizowano poprzez dwa niezależne układy nawiewno-wyciągowe, a charakter obiektu wymusił potrzebę oddalenia strumieni powietrza nawiewu od wyciągu. Stąd do obróbki powietrza przewidziano dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym typu BO-51-5, każda o wydatku 10.000 m3/h.