Jak chłodzi się namioty w Iraku i krótka informacja o klimacie tego kraju.


Średnie temperatury maksymalne wiosną w rejonach
górskich (określenie tereny górskie dotyczy rejonów
zamieszkałych) wynoszą 21÷24oC (kwiecień)
i 27÷32oC (maj), a na równinach wewnętrznych odpowiednio
26÷31oC i 32÷37oC. Maksyma bezwzględne
w rejonach górskich to 38÷41oC (kwiecień)
i 42÷4oC (maj), a na równinach wewnętrznych
41÷43oC (kwiecień) i 46÷48oC (maj). Najwyższe temperatury
zarejestrowano w centralnej części doliny Eufratu
i Tygrysu, ale w innych rejonach, w których nie są
prowadzone pomiary, temperatury mogą osiągać
podobne wartości. Ocenia się, że pod koniec maja lokalnie,
zwłaszcza na pustyniach, temperatury osiągały
wartości 49÷52oC. Temperatury powyżej 32oC występują
w górach (w zależności od wysokości) średnio
1÷2 dni w kwietniu i 8÷14 dni w maju. Dla równin jest
to odpowiednio 8÷14 dni w kwietniu i 25÷30 w maju.
Średnie temperatury minimalne w rejonach górskich
wynoszą 7÷13oC w kwietniu i 13÷18oC w maju.
Na równinach osiągają następujące wartości
13÷18oC (kwiecień) i 18÷2oC (maj). W okolicach
zbiorników wodnych średnie minimalne są wyższe –
mieszczą się w przedziale 21÷24oC w kwietniu
i 27÷29oC w maju. Najniższe temperatury rejestrowane
w kwietniu w północnej części Iraku mieszczą się
w przedziale -1÷2oC, a w części południowej 4÷10oC.
W maju jest to odpowiednio 7÷10oC i 13÷16oC. Temperatury
poniżej 0oC występują w kwietniu w górach
średnio 8÷10 dni powyżej poziomu 900 m i 1÷2 dni
poniżej tego poziomu. W maju jest to 4÷6 dni dla wysokości
większych niż 900 m. Na pozostałym obszarze
Iraku temperatury poniżej 0oC w kwietniu występują
sporadycznie (głównie na początku miesiąca), a w maju
nie występują w ogóle.