LEONARDO to typoszereg precyzyjnych klimatyzatorów firmy UNIFLAIR.
Klimatyzatory LEONARDO przeznaczone są do pomieszczeń technicznych, central telefonicznych, internetowych, ośrodków przetwarzania danych, czyli przestrzeni charakteryzujących się wysokimi zyskami ciepła i wysokim reżimem temperaturowym i wilgotnościowym. Stałe ściśle określone parametry powietrza wewnątrz tego rodzaju pomieszczeń są istotnym czynnikiem zapewniającym poprawną i bezawaryjną pracę urządzeń technicznych (serwerów, macierzy dyskowych itp.).
Urządzenia LEONARDO są dostępne w następujących konfirguracjach:
1. Szafy klimatyzacyjne pracujące z jednostką wyniesioną:
- ze skraplaczem wyniesionym chłodzonym powietrzem,
- ze skraplaczem cieczowym pracującym z chłodnicą wyniesioną,
2. Szafy klimatyzacyjne zasilane wodą lodową z chillera,
3. Szafy klimatyzacyjne podwójnego chłodzenia:
- zasilane wodą lodową i ze skraplaczem chłodzonym powietrzem,
- zasilane wodą lodową i ze skraplaczem cieczowym,
- "energo-oszczędne" z wymiennikiem free-cooling,
4. Klimatyzatory kompaktowe (dla kontenerów):
- zewnętrzne z opcją chłodzenia swobodnego i zasilania 48 V,
- wewnętrzne z opcją chłodzenia swobodnego i zasilania 48 V,
5. Splity precyzyjne:
- z opcją chłodzenia swobodnego i zasilania 48 V.
Najważniejsze cechy klimatyzatorów LEONARDO:
Wysoka użyteczna wydajność chłodzenia i wysoki SFH (stosunek wydajności jawnej do całkowitej). Cecha ta jest szczególnie istotna w zastosowaniach technicznych gdzie obciążenie cieplne jest jawne.
Niskie koszty eksploatacji osiągnięte wysokozaawansowaną technologią połączoną z dokładną selekcją części.
Zwartość kontrukcji urządzenia. Wszystkie części potrzebne do pracy urządzenia znajdują się w jego wnętrzu (poza podłączeniami hydraulicznymi i przewodami elektrycznymi do tablicy rozdzielczej).
Pełna dostepność z przodu we wszystkich wersjach wykonania. Umożliwia to łatwy dostep do wszystkich części wymagajacych serwisu. Dzięki temu możliwe jest usytuowanie urządzeń obok siebie lub pomiędzy regałami.
Metalowa rama i wewnętrzne profile z blach aluminiowych łączone są za pomoca nitów co sprawia że cała konstrukcja urządzenia jest odporna na trudne warunki transportu i obsługi.
Żródło: UNI KLIMA Sp. z o.o.