Klimatyzator ścienny split ARTEL typ RJF 9RL - w ofercie AVICOLD.

Klimatyzator ARTEL typ RJF 9RL
Klimatyzator ścienny ARTEL RJF 9R typu split z pompą ciepła o mocy chłodniczej 2,8 kW i grzewczej 2,9 kW.


Funkcje:
- Chłodzenie - podczas trybu chłodzenia obniża się wilgotność powietrza; przyciskami up/down można nastawić temperaturę niższą niż aktualna w pomieszczeniu.
- Grzanie - przyciskami up/down można nastawić temperaturę wyższą niż aktualna w pomieszczeniu.
- Wentylacja - posiada tryb automatyczny oraz 4 stopnie prędkości wentylatora.
- Osuszanie - w tym trybie włącza się cyklicznie ochładzanie i wentylowanie, co pozwala na utrzymanie niskiej wilgotności bez znacznej straty temperatury w pomieszczeniu.
- Praca automatyczna - w trybie AUTO urządzenie samo wybiera funkcję pracy w zależności od temperatury odczytywanej przez czujnik temperatury znajdujący się w jednostce wewnętrznej.
- Pilot zdalnego sterowania - jest czytelny i prosty w obsłudze.
- Programator cykliczny - za pomocą tych ustawień klimatyzator będzie się wyłączał i włączał codziennie o zaprogramowanej godzinie.
- Regulacja wentylatora - regulacja wentylatora jest dostępna w trybie chłodzenia, grzania i wentylacji, przy czym w trybie wentylacji nie jest dostępny tryb automatyczny.
- Sleep - funkcja ta automatycznie koryguje temperaturę w porze nocnej tak, aby uzyskać komfortowe warunki w czasie snu i oszczędność energii.
- Programowanie czasu włączania i wyłączania - funkcja TIMER pozwala nam zaprogramować włączanie / wyłączanie klimatyzatora w wyznaczonym czasie, co ma wpływ na zużycie energii.
- Wyświetlacz - wyświetla informacje: odszraniania, grzania, wentylacji, osuszania, sleep, chłodzenia, programatora czasowego, prędkości wentylatora, pracy automatycznej oraz temperatury.
- Wymiana powietrza (New Fresh) - funkcja ta polega na wyciągu do 25 m3/h powietrza z klimatyzowanego pomieszczenia.


Źródło: AVICOLD Sp.J.