W poprawionym i uzupełnionym nowym wydaniu poradnika "Klimatyzacja w samochodzie" Ulricha Deha czytelnicy znajdą opis samochodowych urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych z uwzględnieniem ich budowy, zasady działania oraz konserwacji, a także obsługi poszczególnych zespołów.


W książce zamieszczono także charakterystykę warunków klimatycznych we wnętrzu pojazdu, opis właściwości czynników roboczych oraz dane techniczne układów klimatyzacji samochodów różnych marek. Drugie wydanie uzupełniono m.in. o opis klimatyzacji wykorzystującej dwutlenek węgla jako czynnik roboczy.


Wydana przez Wydawnictwa Łączności i Komunikacji książka na 132 stronach zawiera 50 rysunków. Cena publikacji: 35 zł + koszty wysyłki (zamówienie wyd. 2).
Spis treści:
Od Autora
1. Wiadomości ogólne
2. Warunki klimatyczne we wnętrzu pojazdu
3. Przygotowanie powietrza
4. Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego
5. Działanie urządzenia klimatyzacyjnego
6. Czynniki robocze i ich właściwości
7. Konserwacja i obsługa
8. Przepisy dotyczące prac przy urządzeniach klimatyzacyjnych
9. Najnowsze rozwiązania
10. Pytania kontrolne i odpowiedzi
Wykaz wielkości fizycznych
Porównanie wybranych jednostek miar
Bibliografia
Pierwszy nakład książki "Klimatyzacja w samochodzie" (Ulrich Deh) z 2000 roku został już prawie wyczerpany. Ostatnie egzemplarze sprzedawane są z 20-proc. upustem: zamów 1 wydanie - 20%