Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w instalacji klimatyzacyjnej pojazdu


W skrócie: Powietrze doprowadzane do wnętrza pojazdu jest schładzane w wymienniku ciepła (parowniku). W tym czasie powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy, odparowując w parowniku, pobiera odpowiednią ilość ciepła od powietrza. W czasie obiegu czynnik chłodniczy podlega przemianom, dzięki czemu możliwe jest chłodzenie powietrza za pomocą czynnika chłodniczego.
W drugim wymienniku ciepła (skraplaczu) następuje odebranie od czynnika chłodniczego wcześniej pobranego ciepła.
Wskutek sprężenia pary czynnika chłodniczego w sprężarce osiągana jest temperatura ok. 60-100oC. Dlatego nawet wówczas, gdy jest stosunkowo ciepło na zewnątrz, możliwe jest chłodzenie za pomocą powietrza napływającego z otoczenia - dzięki nawiewowi powietrza wywołanemu jazdą lub tłoczonemu wentylatorem.
Czynnik chłodniczy przechodzi w stan płynny i trafia do zbiornika odwadniacza, gdzie jest gomadzony i osuszany.
W wyniku spadku ciśnienia, spowodowanego działaniem zaworu rozprężnego, stan czynnika chłodniczego ulega zmianie na tyle, że może nastąpić odparowanie czynnika chłodniczego w parowniku wskutek pobrania ciepła od powietrza, które podlega schłodzeniu.
Przebieg procesu przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Schemat obiegu czynnika chłodniczego
1 - sprężarka, 2 - skraplacz, 3 - parownik, 4 - zawór rozprężny, 5 - odwadniacz, A - czynnik chłodniczy w postaci gazu pod wysokim ciśnieniem, B - czynnik chłodniczy w postaci gazu pod niskim ciśnieniem, C - czynnik chłodniczy w stanie ciekłym pod wysokim ciśnieniem, D - czynnik chłodniczy w stanie ciekłym pod niskim ciśnieniem
Więcej:
1. Pytania zawiązane z klimatyzacją samochodową:
- Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?
- Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?
- Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tys. km?
- Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz?
- Co ma wspólnego klimatyzacja z bezpieczeństwem jazdy?
- W jaki sposób wilgoć może dostać się do układu klimatyzacji?
- Co się dzieje podczas kontroli układu klimatyzacji?
- Skąd się bierze zapach stęchlizny w kabinie samochodu?
- Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz na stronie: http://www.alpo.ig.pl/klima.html
2. Zasady funkcjonowania układu klimatyzacji:
- z zaworem rozprężnym
- z dyszą rozprężną
3. Artykuły:
- AUTO MOTO SERWIS: / ARCHIWUM
- OPEL-SZPOT: Budowa i zasada działania klimatyzacji w twoim samochodzie
- WEBASTO: Klimatyzatory Delphi-Diavia
4. Książki:
- Klimatyzacja. Autoporadnik,
- Klimatyzacja w samochodzie

Masz ciekawy materiał na temat klimatyzacji w pojazdach? NAPISZ do nas!