Jeszcze w tym roku, nakładem poznańskiego Wydawnictwa SYSTHERM, na rynku pojawi się "Poradnik serwisanta klimatyzacji samochodowej".


Pragniemy poinformować o nowej publikacji Wydawnictwa SYSTHERM, nad którą trwają aktualnie końcowe prace redakcyjne. To książka pt. "PORADNIK SERWISANTA KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ" - praca zbiorowa pod redakcją dra inż. Bolesława Gazińskiego.
"PORADNIK SERWISANTA KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ" to nowa pozycja adresowana do firm związanych z branżami klimatyzacyjną i samochodową oraz osób zainteresowanych teoretyczną i praktyczną stroną problematyki.


W opracowaniu przedstawione zostaną:
- wprowadzenie - dotyczące warunków klimatycznych wnętrza pojazdu,
- przemiany powietrza wilgotnego; przygotowanie procesu,
- zasady działania układu klimatyzacji,
- problemy stosowania urządzeń na czynnik CO2,
- główne elementy składowe układów klimatyzacji,
- regulacja wydajności sprężarek,
- klimatyzacja w kabinach samochodów ciężarowych i kabinach maszyn roboczych,
- specyfika klimatyzacji autobusów,
- czynniki robocze, ich właściwości i zastosowania,
- uszkodzenia sprężarek klimatyzacji samochodowej,
- narzędzia i urządzenia serwisowe oraz wyposażenie warsztatu,
- metody rozpoznawania i usuwania usterek w układach klimatyzacji pojazdów,
- przepisy dotyczące stosowania urządzeń klimatyzacyjnych w pojeździe oraz bhp,
- dane dotyczące napełnień czynnikiem chłodniczym i olejem.
Wraz z Wydawnictwem SYSTHERM jesteśmy przekonani, że książka trafi w zainteresowanie czytelników i wypełni lukę informacyjną w krajowym piśmiennictwie specjalistycznym w zakresie klimatyzacji pojazdów. Przewidziany termin wydania poradnika to przełom III i IV kwartału 2008 roku.
Publikacja ta, oprócz części merytorycznej, będzie zawierała kolorową prezentację reklamową firm. Zapraszamy do udziału w tej prezentacji poprzez składanie zamówień na reklamę w opisanej pozycji wydawniczej SYSTHERM-u!
Informacji udziela i zamówienia przyjmuje:
Lidia Domagała – tel. (061) 850 75 98 lub (061) 850 75 65 ; fax (061) 850 75 55; e-mail: lidia.domagala@systherm.pl