Data rozpoczęcia
2012-12-10
Data zakończenia
2012-12-10
Miejsce
KrakówSzkolenie dla osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.


Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:
5 godz
. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
221,49 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 332,24 zł dla średnich przedsiębiorstw.Terminy szkolenia:10.12.2012
07.01.2013; 11.02.2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa