Data rozpoczęcia
2013-03-12
Data zakończenia
2013-03-12
Miejsce
Kraków

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
- budowa, naprawa. serwisW ramach realizowanego przez COCH projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia skierowanej do osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:
- 5 godzin wykładów (systemy klimatyzacyjne w pojazdach silnikowych; wykorzystanie, właściwości, odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych, przepisy prawne);
- 4 godziny zająć praktycznych (budowa klimatyzatora samochodowego, diagnostyka prawidłowej pracy, symulacja usterek i sposoby ich usuwania, odzysk czynnika, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz jej napełnianie).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym zatrudnione w MSP.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 229,17 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 343,76 zł dla średnich przedsiębiorstw
Koszt obejmuje szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Osoba zgłaszająca powinna podać:
- nazwę, adres, NIP, wielkość firmy (liczba osób zatrudnionych)
- telefon i e-mail kontaktowy
- liczba uczestników szkolenia
- chęć korzystania lub nie z noclegu
Po przyjęciu zgłoszenia, prześlemy komplet formularzy do wypełnienia i odesłania przed szkoleniem.

Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33, fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl
www.coch.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa