Data rozpoczęcia
2010-10-25
Data zakończenia
2010-10-25
Miejsce
Łódź


W ramach realizowanego przez COCH projektu WND-POKL.02.01.01-00-538/2008 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia skierowanej do osób zajmujących się obsługą systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Dyrektywę 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach samochodowych, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:
- 5 godzin wykładów (systemy klimatyzacyjne w pojazdach silnikowych; wykorzystanie, właściwości, odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych; przepisy prawne);
- 4 godziny zajęć praktycznych.

Termin szkolenia:
25.01.2010 (Kraków)
22.02.2010 (Kraków)
26.04.2010 (Katowice)
24.05.2010 (Zielona Góra)
31.05.2010 (Biała Podlaska)
02.07.2010 (Kraków)
27.08.2010 (Wrocław)
07.06.2010 (Zielona Góra)
13.09.2010 (Rzeszów)
25.10.2010 (Łódź)
22.11.2010 (Kraków)

Uczestnictwo:
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi 150,40 zł
Koszt obejmuje szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Osoba zgłaszająca powinna podać:
- nazwę, adres, NIP, wielkość firmy (liczba osób zatrudnionych)
- telefon i e-mail kontaktowy
- liczba uczestników szkolenia
- chęć korzystania lub nie z noclegu.
Po przyjęciu zgłoszenia, prześlemy komplet formularzy do wypełnienia i odesłania przed szkoleniem.

Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. 012 637 09 33 w.105
fax 012 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa