W okresie jesienno-zimowym Elektornika S.A. wznawia cykl szkoleń poświęconych pogłębianiu wiedzy o produktach i systemach klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries, zatytułowany "Klimatyzacja Mitsubishi Heavy Industries – Twoje nowe możliwości w 2009 roku."
Jednodniowe seminaria szkoleniowe MHI skierowane są do:
• instalatorów klimatyzacji komfortu
• projektantów
• instalatorów systemów VRF.
W programie szkolenia:
- informacje ogólne o produktach MHI,
- szczegóły techniczne i montażowe,
- uruchomienie,
- informacje o programie doboru (w języku polskim),
- program serwisowy.
Zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu o pracujący system VRF MHI.
Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Autoryzacyjny oraz materiały techniczne.
Szkolenia prowadzi mgr inż. Robert Gozdalik – Dyrektor Handlowy AC, Product Manager MHI.
Najbliższe seminarium szkoleniowe odbędzie się w dniu 20 października 2009 r. w godz. 9:00 – 17:00 w Warszawie. Szczegóły w ZAPROSZENIU
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie pisemnego zgłoszenia pocztą internetową lub faksem do Oddziału warszawskiego Elektroniki SA.