"Klimatyzacja komfortu – komfort czy konieczność" pod takim tytułem Redakcja miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" organizuje kolejne z cyklu seminariów. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie.Seminarium Szkoleniowe pt.:

"KLIMATYZACJA KOMFORTU - komfort czy konieczność?"


które odbędzie się w dniu
20 kwietnia 2005 r. w Warszawie,
Centrum Multimedialne FOKSAL, ul. Foksal 3/5

Redakcja miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" zaprasza na Seminarium Szkoleniowe zatytułowane "Klimatyzacja komfortu – komfort czy konieczność", które jest merytorycznym wejściem w sezon klimatyzacyjny 2005.
Na seminarium omawiane będą najistotniejsze tematy i najnowsze problemy dotyczące systemów klimatyzacji komfortu. Będzie możliwość zapoznania się z ostatnimi trendami rozwoju poszczególnych segmentów systemów klimatyzacji komfortu jak też wszechstronnej dyskusji na te tematy z najlepszymi fachowcami z tych dziedzin techniki.
Interesująco zapowiadają się prezentacje firm i ich oferty nowości na najbliższy sezon. Niektóre z oferowanych urządzeń jak też rozwiązań technicznych będzie można zobaczyć na stoiskach wystawienniczych.
Jako ważną tematykę wprowadzono zagadnienia związane z klimatyzacją precyzyjną, która będzie istotnym uzupełnieniem całości zagadnień i łatwiej pozwoli odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule seminarium.
Tematyka referatów:
Urządzenia typu split w klimatyzacji komfortu - możliwości i zastosowanie
– dr inż. Jarosław MULLER, Politechnika Krakowska

W referacie zaprezentowany zostanie przegląd bieżącej oferty różnych producentów klimatyzatorów typu split, możliwości uzdatniania powietrza w tych urządzeniach, proponowane konfiguracje i ograniczenia. W referacie zostaną zawarte również zagadnienia związane z doborem oraz montażem i eksploatacją typowych klimatyzatorów typu split. Poruszony będzie również temat możliwości zastosowania tego typu urządzeń w klimatyzacji precyzyjnej.

Filtracja w klimatyzatorach typu split
– dr inż. Artur RUSOWICZ, Politechnika Warszawska

Poziomy zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i ich wpływ na komfort. Prezentacja filtrów o różnych klasach dokładności oczyszczania powietrza. Nowe rozwiązania stosowane w małych urządzeniach do klimatyzacji.

Czynniki chłodnicze w urządzeniach typu split
– dr inż. Artur RUSOWICZ, Politechnika Warszawska

Aspekty związane z czynnikami chłodniczymi stosowanymi w tego typu urządzeniach. Odzysk czynników.

Układy sterowania w klimatyzacji komfortu
prof. nzw. dr hab. inż. Bernard ZAWADA, Politechnika Warszawska

Referat będzie zawierał krótkie omówienie wymagań stawianych przez użytkowników oraz możliwości ich realizacji przez układy sterownia. Omówienie wymagań dotyczących technologii klimatyzacji (w kontekście klimatyzatorów indywidualnych i szaf klimatyzacyjnych), wymaganych urządzeń sterująco-zabezpieczających oraz ich algorytmów i nastaw.

Splity w muzeach i laboratoriach
prof. Andrzej KOSS, dr inż. Marian SOBIECH, dr inż. Jarosław WASILCZUK

• wymagania związane z dokładnością wahań mikroklimatycznych w laboratoriach
• wymagania i ograniczenia w stosowaniu rozwiązań instalacyjnych w obiektach zabytkowych
• propozycja rozwiązań oraz ich wady i zalety
• podstawowe błędy w eksploatacji i projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej Split

Klimatyzacja pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi
– dr inż. Mieczysław POROWSKI, Politechnika Poznańska

W referacie przedstawiono wymagania technologiczne, w tym wymagane parametry powietrza dla pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi. Przeanalizowano charakter obciążeń dla klimatyzacji i zaprezentowano stosowane systemy rozdziału powietrza dla tych pomieszczeń. Przedstawiono następnie struktury układów obróbki powietrza oraz wymagania i funkcje układów sterowania i automatycznej regulacji dla pomieszczeń klimatyzacji precyzyjnej

Seminarium adresowane jest do:
- firm handlowych
- projektantów
- firm instalacyjnych, montażowych
- firm serwisowych
- inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
Organizator zapewnia:
- udział w Konferencji oraz komplet materiałów dotyczących omawianych tematów wraz z katalogami firmowymi
- możliwość dyskusji kuluarowych przy stoiskach firm
- numery miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja
- Świadectwo Uczestnictwa w Seminarium
- w przerwach poczęstunek i lunch
Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UWAGA: zgłoszenie będą przyjmowane do 15 kwietnia!
Szczegółowe informacje:
tel.: (022) 678 66 09, tel./fax: (022) 678 84 94
e-mail: chlodnictwo@euro-media.pl
chlodnictwo.euro-media.pl
Organizator:

Patronat medialny:Komentarze

  • Klimatyzacja komfort i konieczność

    data tak ciekawego spotkania jest niestety żle ,, dobrana ,, środek tygodnia oraz bardzo brzydka data historyczna