Zasadniczym elementem klimatyzatora jest układ chłodniczy, którego zadaniem jest ochładzanie powietrza w pomieszczeniu. Zbudowany jest on analogicznie jak układ chłodniczy w każdej lodówce czy zamrażarce domowej.

Układ chłodniczy składa się z trzech głównych elementów:
- chłodnicy powietrza (część wewnętrzna klimatyzatora)
- sprężarki przetłaczającej gaz chłodniczy w obiegu zamkniętym
- skraplacza - wymiennika ciepła (element zewnętrzny klimatyzatora)
W skraplaczu następuje ochładzanie gorącego gazu chłodniczego, dlatego z uwagi na jego wysoką temperaturę musi on być zainstalowany na zewnątrz budynku np. na elewacji zewnętrznej lub dachu. W zależności od naszych wymagań oraz charakteru pomieszczenia, które chcemy sklimatyzować, urządzenie chłodnicze, jak i inne elementy klimatyzatora muszą mieć odpowiednią wielkość. Podstawowym parametrem charakteryzującym wielkość klimatyzatora jest moc chłodnicza .
Przykładowe moce chłodnicze:
- zamrażarka domowa - 250 W
- mały klimatyzator komfortu - 3500 W
- duży klimatyzator precyzyjny - 50000 W
Pozostałe parametry klimatyzatora to:
- wydatek powietrza , określający ilość powietrza przetłaczanego: mały klimatyzator komfortu - 1500 m 3 /h; duży klimatyzator precyzyjny - 16000 m 3 /h
- moc grzewcza , istotna dla klimatyzatorów precyzyjnych jak i komfortu
- wydajność nawilżacza (tylko dla klimatyzacji precyzyjnej)
- ilość świeżego powietrza ( w szczególnych przypadkach klimatyzacji precyzyjnej)
- klasa filtra powietrza (w szczególnych rozwiązaniach)